Valsts atbalsts

Līdz šā gada 15.jūnijam Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) varēja pieteikties iespējai no 2021. gada 1. augustu iegādāties dabasgāzi, kurai piemēro likumā noteikto nodokļa likmi par kurināmo – 0,55 euro par vienu megavatstundu.

Lai sniegtu atbalstu klientiem, Lauku atbalsta dienests arī pēc 15.jūnija turpina pieņemt pieteikumus EPS minētās dabasgāzes iegādei.

Atbalstu piešķir dabas gāzes izmantošanai par kurināmo rūpnieciskās ražošanas un citos ar ražošanu saistītos procesos, lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās, lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību (siltumnīcu) siltumapgādei.

Plašākā informācija par dabasgāzes iegādi pieejama dienesta mājaslapā izvēlnē “Samazinātās nodokļa likmes piemērošana dabasgāzei, ko izmanto par kurināmo”.