Sadarbība
Vizīte Polijas un Lietuvas maksājumu aģetūrās

Laikā no 21. līdz 23. februārim Lauku atbalsta dienesta pārstāvji devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Polijas un Lietuvas maksājumu aģentūrām. Tikšanās mērķis bija ar kolēģiem pārrunāt visus aktuālos jautājumus par jauno Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) plānošanas periodu, izaicinājumiem atbalsta pasākumu ieviešanā un maksājumu administrēšanā, kā arī digitālās transformācijas iespējām valsts pārvaldē.

Polijas maksājumu aģentūrā LAD iepazinās ar organizācijas galvenajiem darbības virzieniem un sasniedzamajiem mērķiem, atbalsta sniegšanas mehānismiem, aktualitātēm dzīvnieku reģistra sistēmā u.c. aspektiem. Interesantas diskusijas noritēja saistībā ar mākslīgā intelekta (AI) un automatizēto procesu ieviešanu atbalsta pasākumu administrēšanā.  

Tiekoties ar Lietuvas maksājumu aģentūras pārstāvjiem, dienesta speciālisti guva vērtīgu pieredzi tiešo maksājumu un investīciju pasākumu pārvaldības jomā, kā arī pārrunāja būtiskākās  lietas stratēģiskās komunikācijas darbā, mākslīgā intelekta un klientu apkalpošanas sasaistes iespējās nākotnē.

Paldies Lietuvas un Polijas maksājumu aģentūru kolēģiem par vērtīgo pieredzes apmaiņu! Lauku atbalsta dienests atzinīgi vērtē tikšanos un ar prieku sagaida turpmāko sadarbību.