Dabas katastrofas ELFLA
Krusas nopostīts jumts

No šā gada 1. septembra līdz 1. decembrim lauksaimnieki var iesniegt projektus divos apakšpasākumos: “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”, lai varētu novērst postījumus, kas radušies lauksaimniecības ražošanas vai lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu ēkām un būvēm krusas un negaisa dēļ. Kopā ar projekta iesniegumu ir jāiesniedz pamatojoša informācija, kas pierāda, ka bojājumi ir radušies 7. augustā vai vēlāk.

Pirmo divu nedēļu laikā LAD ir saņēmis 12 projektu pieteikumus, veicis šo pieteikumu kontroles un jau pieņēmis lēmumu par projektu apstiprināšanu. LAD rīcība ir ļoti ātra, lai lauksaimnieki nekavējoties var uzsākt projektu īstenošanu, veikt nepieciešamās iegādes un būvniecības darbus. LAD regulāri publicē informāciju par pieteikto projektu skaitu un rezervēto finansējumu sadaļā “Atbalsts krusā un vētrā cietušajām ēkām”.

Kad lauksaimnieki pieteiksies 80% no pieejamā finansējuma (tiks veikta tā rezervācija), LAD publicēs paziņojumu “Latvijas Vēstnesī” un vēlāk iesniegtajiem pieteikumiem piemēros proporcionālu samazinājumu.