Klientiem Valsts atbalsts
Labības lauks

Zemkopības ministrija sniedza informāciju, ka iesniegumus šā gada valsts atbalsta saņemšanai Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz līdz 1.martam. Lauku atbalsta dienests precizē, ka minētais atbalsts neattiecas uz lauksaimnieku ciltsdarba vai cita valsta atbalsta maksājuma saņemšanu.

Minētais atbalsts attiecas uz

  • dzīvnieku audzētāju organizācijām par ciltsdarba veicināšanu,
  • akreditētām piena laboratorijām par analīžu veikšanu,
  • lauksaimnieku organizācijām sadarbības veicināšanai,
  • PVD par veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanu,
  • zinātniskajām institūcijām par lauksaimniecības dzīvnieku gēnu bankas darbības nodrošināšanu un pasākumiem augkopības attīstībai,
  • LLKC par lauksaimniecības nozares profesionālās izglītības programmu pilnveidošanu.