Citi pasākumi

Lauku atbalsta dienests atgādina, ka savas kompetences ietvaros pārstāv nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotāju intereses tiesā.

Ja klientam ir nepieciešams šāds atbalsts, nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājs iesniedz LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu ar lūgumu pārstāvēt tā intereses tiesā, pievienojot visus ar lietu saistītos dokumentus. LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvalde izvērtē iesniegumu ar lūgumu pārstāvēt nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotāja intereses tiesā un pieņem lēmumu nodrošināt vai atteikt pārstāvību, par ko rakstiski paziņo iesniedzējam.

Pēc lēmuma par nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotāja interešu pārstāvības nodrošināšanu tiesā, LAD reģionālā lauksaimniecības pārvalde sagatavo un iesniedz tiesā pieteikumu.

Plašāka informācija pieejama LAD mājaslapā izvēlnē “Pārstāvība tiesās”.