Plānošanas periods
Pastāvīgie pakalpojumi
Programmas tips
Citi pakalpojumi
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Augkopība Lopkopība Piensaimniecība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
eParaksts Klātiene

Lauku atbalsta dienests (LAD), saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma "Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem" 5.pantu, savas kompetences ietvaros pārstāv nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotāju intereses tiesā.

Nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājs iesniedz LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu ar lūgumu pārstāvēt tā intereses tiesā, pievienojot visus ar lietu saistītos dokumentus.

LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvalde izvērtē iesniegumu ar lūgumu pārstāvēt nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotāja intereses tiesā un pieņem lēmumu nodrošināt vai atteikt pārstāvību, par ko rakstiski paziņo iesniedzējam.

Pēc lēmuma par nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotāja interešu pārstāvības nodrošināšanu tiesā, LAD reģionālā lauksaimniecības pārvalde sagatavo un iesniedz tiesā pieteikumu.