Latvijas zilā govs

Šodien, 14. aprīlī, Lauku atbalsta dienests uzsāk izmaksāt ciltsdarba maksājumu piensaimniecības nozarei. Atbalstu saņems 2 540 saimniecības par 94 417 govīm 8,7 miljonu eiro apmērā.

Maksājumu saņem saimniecības par ciltsgrāmatā ierakstītām govīm un pārraudzībā esošām Latvijas brūnajām un Latvijas zilās šķirnes govīm.

Tā kā šogad Zemkopības ministrija par 2 miljoniem eiro palielināja finansējumu piensaimniecības nozarei, tad ir palielinātas arī atbalsta likmes:

  • par  pārraudzībā esošu piena šķirņu ciltsgrāmatas pamatdaļā ierakstītu govi - 109 eiro;
  • par  pārraudzībā esošu piena šķirņu ciltsgrāmatas papilddaļā ierakstītu vai ierakstīšanai izvērtētu govi - 70 eiro;
  • par Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes slaucamajām govīm, kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai ir izsniegts atzinums par slaucamās govs atbilstību Latvijas brūnajai vai Latvijas zilajai šķirnei - 109 eiro.