Saimniekošanas iespējas Latvijas laukos kļūst arvien plašākas. Pateicoties Eiropas Savienības un valsts finansējumam, lauku saimnieki ir spējuši modernizēt saimniecības un nodrošināt savas darbības izaugsmi.

Ar Lauku atbalsta dienesta palīdzību lauksaimniekiem ir iespējams pieteikties finansējumam gan saimniecību modernizēšanai, gan vienlaikus arī energoefektivitātes paaugstināšanai. Piemēram, saimniecība "Ulbroka" pēdējo 10 gadu laikā ir veikusi investīcijas, kas paredzētas dažādu modernizācijas projektu īstenošanai - uzlabota labturība, ieviesti vides risinājumi un modernizētas siltumnīcas ar inovatīvām tehnoloģijām, kā arī uzlabota enerģijas efektivitāte.

LAD nodrošina vienkāršu un saprotamu atbalsta sistēmu, kas palīdz lauksaimniekiem realizēt savus projekta mērķus. Šī sadarbība ir atzinīgi novērtēta arī no saimniecību puses. Kā atzīst SIA “Getliņi Eko” pārstāvis: “Esam ļoti apmierināti par sadarbību ar Lauku atbalsta dienestu - šī sadarbība ir gana vienkārša un saprotama”.

Ieskatieties pieredzes stāstos par ilgtspējīgas attīstības iespējām lauksaimniecības nozarē.