Projekti un investīcijas EJZF
Jūra

Ir sācies aktīvs darbs ar jauno Eiropas Savienības fondu plānošanas periodu 2021.-2027. gadam. Tiek izsludinātas jaunas projektu pieņemšanas kārtas.

Arī šajā periodā Latvijas zivsaimniekiem un uzņēmējiem būs iespēja pieteikties finansējumam savas darbības dažādošanai, attīstībai un izaugsmes nostiprināšanai. Uzsvars būs uz zvejniecības konkurētspējas un ūdens bioloģisko resursu atjaunošanu, ilgtspējīgas akvakultūras darbības veicināšanu, kā arī zvejniecības un akvakultūras produktu pārstrādi. Viena no prioritātēm būs arī zvejniecības un akvakultūras kopienu attīstības stimulēšana.

Nākamajos gados būtisks finansējums tiks novirzīts moderno zivju audzēšanas sistēmu attīstībai un inovāciju, moderno tehnoloģiju ieviešanai.

Tomēr ir būtiski atcerēties un lepoties ar jau paveikto! Prieks par zivsaimniecības nozares pārstāvjiem, kuri iepriekšējā plānošanas periodā piesaistīja līdzekļus jaunu un veiksmīgu projektu īstenošanai. Lai gūtu pieredzi no veiksmes stāstiem iepriekšējā periodā, LAD piedāvā lielisku iespēju ielūkoties, kā saimnieko zivsaimnieki Latvijā.

Zvejniecības tradīcijas mūsu zemē ir attīstījušās daudzu simtu gadu garumā. Galvenokārt tas bijis iespējams, pateicoties ģeogrāfiskajam novietojumam – mums ir turpat 500 kilometrus gara piekraste. Zivsaimniecības nozare Latvijā ir piedzīvojusi gan kāpumus, gan kritumus, bet kopumā tā turpina mērķtiecīgi attīstīties un būt konkurētspējīga plašākā mērogā. To ir sekmējis arī pieejamais Eiropas Savienības atbalsts un mērķētas valsts subsīdijas.

Nozares pārstāvjiem – zvejniekiem, zivrūpniekiem un pārstrādātājiem - ir veiksmīgi izdevies novirzīt saņemto Eiropas Savienības līdzfinansējumu un izmantot dažādus piedāvātos finanšu instrumentus jomas attīstībai. Gadu gaitā kopīgi ir plānota nozares nepārtraukta virzība, uzlabojot zvejas efektivitāti, sabalansējot to ar esošiem zivju resursiem un veicinot akvakultūras, zivsaimniecības uzņēmumu konkurētspēju un atpazīstamību. Ir būtiski, ka šie uzņēmumi nenogurstoši ir gatavi paplašināt ražotās produkcijas daudzveidību un saglabāt augsto kvalitāti.

Lai šie pieredzes stāsti iedvesmo uz jauniem panākumiem!