Govis ganībās

No šī gada 12. jūnija līdz 11. jūlijam var iesniegt projektu pieteikumus atbalsta pasākumā “Ražas, dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanas prēmija”. 

Atbalsta mērķis ir, daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju, veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā. Pirmās kārtas finansējums ir 8,7 miljonu eiro apmērā. 

Ievērībai! Atbalstu piešķir par 2023. gadā spēkā esošām un līdz šī gada 11. jūlijam pilnībā apmaksātām apdrošināšanas polisēm.

Lai saņemtu atbalstu, pretendentiem LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ir jāiesniedz pieteikums, apdrošināšanas līgums (polise), kā arī dokumenti un informācija par saņemtajiem atbalstiem. Tālrunis uzziņām: +371 67095000, +371 25783564. Plašāka informācija par pieteikšanās nosacījumiem ir skatāma dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektus var īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 2023.-2027. gadam atbalstu.