Meža taka

No 2023. gada 23. februāra līdz 23. martam LAD uzsāk projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma “Sadarbība” 16.1 apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” piektās kārtas 2. posmam.

Kopējais finansējums ir 3,49 miljoni eiro, bet vienai EIP darba grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa plānošanas periodā nevar pārsniegt 500 tūkstošus eiro.

Projektu pieteikumus var iesniegt tie atbalsta pretendenti, kuru pirmajā kārtā iesniegtās projekta idejas ir apstiprinātas Zemkopības ministrijā. Saraksts ar apstiprinātajām projektu idejām, veidlapas un pasākuma nosacījumi skatāmi LAD mājaslapas sadaļā Atbalsta veidi / Projekti un investīcijas.

Ievērībai! Projekta īstenošana ir jāveic ne vēlāk, kā līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS) vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām - +371 67095000.

Projektu iesniegumu pieņemšanu notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.