Valsts atbalsts Ciltsdarbs ZM
Govis fermā

Ņemot vērā piena iepirkuma cenu straujo kritumu pēdējo mēnešu laikā, kas radījis sarežģītu situāciju piena ražošanas nozarē, valdība otrdien, 4. aprīlī, apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai”.

Zemkopības ministrija ir radusi iespēju par 2 miljoniem eiro palielināt atbalstu piensaimniecībai, lai risinātu radušos sarežģīto situāciju piensaimniecības nozarē. Atbilstoši palielinātajam finansējumam piensaimniecībā, palielinātas atbalsta likmes – atbalsts par piena šķirņu slaucamajām govīm 2023. gadā noteikts 110 eiro par ciltsgrāmatas pamatdaļā ierakstītu govi un 71 eiro apmērā par pārējām ciltsgrāmatā ierakstītajām un ciltsdarbā potenciāli izmantojamām govīm, kas attiecīgi ir par 15 eiro un 19 eiro vairāk nekā 2022. gadā.

MK noteikumos 2023. gadā papildus iekļauts atbalsts briežkopības nozarei un atbalsts vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai.

Valsts sniegtais atbalsts ciltsdarbam sniedz iespējas lauksaimniekiem audzēt ģenētiski augstvērtīgus dzīvniekus, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar augstas kvalitātes piena un gaļas produktiem.

2023. gadā valsts atbalstu ciltsdarbam 22 miljonus eiro lopkopji saņems:

  • vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai, produktivitātes datu izvērtēšanai  un novērtēšanai pēc pēcnācējiem – 21 777 520 eiro:
  • sivēnmātēm – 8 228 405 eiro;
  • piena šķirņu slaucamajām govīm, tostarp pirmpienēm – 8 823 279 eiro;
  • gaļas šķirņu zīdītājgovīm un telēm, kas vecākas par 12 mēnešiem – 3 474 484 eiro;
  • piena šķirņu slaucamajām kazām, tostarp pirmpienēm – 85 558 eiro;
  • vaislas aitu mātēm – 776 057 eiro;
  • vaislas staltbriežiem un dambriežiem – 200 000 eiro;
  • tīršķirnes vaislas ķēvēm – 189 737 eiro.
  • Vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai – 222 480 eiro.

Vēršam uzmanību, ka šogad šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrībām iesniegumi atbalsta saņemšanai Lauku atbalsta dienestā būs jāiesniedz līdz 15. aprīlim.