Ērkšķogu krūms

Atbalsts paredzēts:

  • augļu un ogu saimniecībām, lai segtu ekonomiskos zaudējumus, kas radušies 2023.gada pavasara sala un salnu postījumu dēļ;
  • lopkopības saimniecībām (piena un gaļas liellopu, aitu, kazu un zirgu nozare), lai daļēji segtu lopbarības iegādes izmaksas.

Atbalsts ekonomisko zaudējumu daļējai segšanai augļu un ogu nozarē

Atbalstu piešķir augļu un ogu saimniecībām segtu ekonomiskos zaudējumus, kas radušies 2023. gada pavasara sala un salnu postījumu dēļ.

Atbalstu piešķir tiem augļu un ogu audzētājiem, kuri savus 2023. gada pavasara salā un salnās cietušos augļu un ogu dārzus pieteica apsekošanai dienestā un kuru pieteiktās un cietušās augļkopības platības dabā apsekoja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra vai Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori.

Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents līdz 2023. gada 21. novembrim iesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā atbalsta iesniegumu sadaļā “Valsts atbalsts un pārskati, Valsts fondu projekti, Riska pārvaldība, Kredītprocenti”.

Plašāka informācija par kritērijiem pieejama Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē izvēlnē “Ārkārtas atbalsts”.

Atbalsts lopbarības iegādei piena un gaļas liellopu, aitu, kazu un zirgu audzēšanas nozarē

Atbalstu piešķir piena un gaļas liellopu, aitu, kazu un zirgu audzēšanas nozares saimniecībām, lai daļēji segtu lopbarības iegādes izmaksas.

Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents lopkopības nozarē līdz 2023. gada 1. decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā atbalsta iesniegumu “Atbalsts lopbarības iegādei piena un gaļas liellopu, aitu, kazu un zirgu audzēšanas nozarē”, tajā norādot operatīvos datus par saimniecības kopējiem ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības 2023. gada pirmajos deviņos mēnešos un apliecinot, ka par paredzēto izmaksu kompensēšanu nav saņemti citi atbalsti vai atlīdzības maksājumi.

Atbalstu piešķir, ja pretendents atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  • saimniecības 2023. gada pirmo deviņu mēnešu ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības ir vismaz par 20 % mazāki nekā 75 % no 2022. gada deklarētajiem ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības;
  • saimniecības 2023. gada pirmo deviņu mēnešu ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības uz vienu vidējo nosacīto liellopu vienību ir vismaz par 20 % mazāki nekā 75 % no 2022. gada deklarētajiem ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības uz vienu vidējo nosacīto liellopu vienību;
  • nosacīto liellopu vienību skaits attiecīgajā lopkopības nozarē 2023. gada 1. oktobrī ir samazinājies vismaz par 20 % salīdzinājumā ar 2022. gada 1. oktobri;
  • saimniecības 2023. gada pirmo deviņu mēnešu ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības uz vienu kilogramu piena, kas piegādāts pirmajam pircējam, ir vismaz par 20 % mazāki nekā 75 %no 2022. gada deklarētajiem ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības uz vienu kilogramu piena, kas piegādāts pirmajam pircējam;
  • saimniecības 2023. gada pirmo deviņu mēnešu ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības uz vienu realizēto nosacīto liellopu vienību ir vismaz par 20 % mazāki nekā 75 %no 2022. gada deklarētajiem ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības uz vienu realizēto nosacīto liellopu vienību.

Plašāka informācija par kritērijiem pieejama Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē izvēlnē “Ārkārtas atbalsts”.

Ieņēmumos no lauksaimnieciskās darbības 2022. un 2023. gadā netiek ņemti vērā saņemtie Lauku atbalsta dienesta administrētie atbalsti.