Zivis lec pāri ūdenskritumam

No 2024. gada 15. aprīļa līdz 14. maijam interesenti var iesniegt projektu pieteikumus pasākumā “Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana”. Atbalsta mērķis ir veicināt ūdens bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsargāšanu un atjaunošanu, tostarp Latvijas iekšējos ūdeņos.

Jāņem vērā, ka pasākumā tiek atbalstītas darbības Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upes baseinu apgabalos. Paredzēts atbalstīt aktivitātes, kas saistītas ar šķēršļu pilnīgu vai daļēju nojaukšanu un upes atjaunošanu, transportbūves pārbūvi, aizvaru izņemšanu un mākslīgās straujteces izveidi, novadbūves pazemināšanu un mākslīgās straujteces izveidi, kā arī dabiskā un tehniskā zivju ceļa izveidi.

Pirmās kārtas kopējais finansējums ir divi miljoni eiro. Projektu īstenošanas termiņš ir divi gadi pēc LAD lēmuma apstiprināšanas.

Pretendentiem projektu pieteikumi ir jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Detalizēta informācija par pasākuma noteikumiem pieejama dienesta tīmekļvietnē. Tālrunis uzziņām: +371 67095000 (darba dienās no 8.00 – 20.00).

Projektus var īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda un Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam atbalstu.