Priežu mežs

Mežu kooperatīvās sabiedrības no 2024. gada 27. aprīļa līdz 2024. gada 27. maijam var iesniegt projektus pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā". Šī ir septītā projektu kārta ar ierobežotu projektu iesniegumu pieņemšanu, tiek atbalstīti ieguldījumi pamatlīdzekļu iegādē. Kopējais publiskais finansējums 1,5 miljoni eiro.

Projektus var iesniegt mikro vai mazās meža kooperatīvās sabiedrības, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta visā Latvijas teritorijā, t.sk. pilsētās ar vairāk nekā 5000 iedzīvotājiem.

Projektos sasniedzamie mērķi:

  • saglabāt esošās darbavietas;
  • attīstīt saimniecisko darbību.

Projekta īstenošanas beigu datums pamatlīdzekļu iegādei - viens gads no lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 1. augustam.

Pasākuma nosacījumi pieejami tīmekļvietnē www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → Projekti un investīcijas. Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Tālrunis uzziņām +371 67095000.

Projekti tiek pieņemti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumā.