Eiropas Savienības (ES) un valsts piešķirtais finansējums sniedz iespējas jaunajiem un mazajiem lauksaimniekiem Latvijā attīstīties un paplašināt savu darbību.

Jaunajā KLP periodā 2023. – 2027. gadam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai mazo lauku saimniecību atbalstam ir atvēlēti 20 miljoni eiro. Savukārt jaunajiem lauksaimniekiem, lai attīstītu savu uzņēmējdarbību Latvijas laukos, kopējais finansējuma ir paredzēts 37,2 miljoni eiro apmērā.

Video stāstā Z/S “Mētras” un bioloģiskā saimniecība “Dabas gardumi” klāsta par realizētajiem projektiem, saimniekošanas izaugsmes iespējām ar ES finansējuma palīdzību, kā arī par konstruktīvo sadarbību ar Lauku atbalsta dienestu, piesakoties atbalstam.  

Ieva Spriža, “Dabas gardumu” saimniece, uzsver, ka lēmums par pieteikšanos ES atbalstam ir veicinājis uzņēmuma attīstību un konkurētspēju: “Izaugsme nebūtu bijusi tik strauja. Visas iekārtas, būvniecība – prasa ļoti lielus finanšu resursus. Paši saviem spēkiem mēs to nebūtu izdarījuši.”