Valsts atbalsts Kredītprocentu dzēšana
Skats uz govju kūts ieeju

No šā gada 1.jūlija līdz 31.jūlijam var pieteikties valsts atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai, aizpildot iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Jau no 19.jūnija sistēmā var aizpildīt pieteikumus, lai tos iesniegtu, sākot ar 1.jūliju.

Atbalstam var pieteikties primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības  un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti, pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē.

Minēto atbalstu var saņemt pretendenti par laikposmu no 2022.gada 1.septembra līdz 2023.gada 30.jūnijam faktiski samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem.

Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4 % apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 4 %.

Piešķirtais finansējums 2023.gadam:

  • primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem – 11,6 miljonu eiro;
  • atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – 560 000 eiro;
  • pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi kā arī ar zvejniecību un zvejas produktu apstrādi – 800 000 eiro.

Plašāka informācija par atbalstu lasāma dienesta tīmekļvietnes izvēlnē “Kredītprocentu dzēšana”. Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt uz tālruni +371 67095000 darba dienās no plkst.8.00 līdz 20.00.