Augļkopība

No 2023. gada 3. maija līdz 2. jūnijam norisināsies pieteikšanās pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 9. kārtas apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" dārzkopības un augļkopības nozarē.

Pieejamais finansējums ir divi miljoni eiro. Tas sadalīts pa saimniecību grupām, bet nav dalīts pa LAD Reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm:

  • mazo saimniecību grupai - 500 tūkstoši eiro;
  • vidējo un lielo saimniecību grupai – 1,5 miljoni eiro.

Tiks atbalstīti ieguldījumi augļkopības un dārzeņkopības nozarē ražas novākšanas tehnikai un specifiski paredzētu traktoru iegādei, kā arī ieguldījumiem alternatīvas enerģijas ieviešanai un izmantošanai saimniecības pašpatēriņam.

Iesniegto projektu īstenošanas termiņš ir viens gads un seši mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ievērībai! Tehnikas tirgotāju piedāvājumu pieņemšana Tehnikas un iekārtu katalogā ir paredzēta līdz 2023. gada 19. maijam.

Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem ir pieejama dienesta mājaslapā. Tālrunis uzziņām: +371 67095000.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.