Burkāni metāla grozā

No 2024. gada 26. februāra līdz 26. martam LAD organizē projektu iesniegumu pieņemšanu atbalsta pasākumā “Pārtikas kvalitātes shēmas”.

Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimniecības produktu ražotāju un pārtikas pārstrādes uzņēmumu dalību pārtikas kvalitātes shēmās, līdz ar to sekmējot kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu, apstrādi un pārstrādi, to nokļūšanu mazumtirdzniecībā.

Pirmās kārtas kopējais finansējums ir 2,15 miljoni eiro.

Uz atbalstu var pretendēt tie lauksaimniecības produktu ražotāji vai pārtikas apritē iesaistītie pārstrādes uzņēmumi, kas ir dalībnieki vismaz vienā no noteiktajām pārtikas kvalitātes shēmām:

  • bioloģiskās lauksaimniecības shēma;
  • nacionālā pārtikas kvalitātes shēma;
  • pārmantojamo tradīciju shēma.

! LAD vērš uzmanību, ka šī gada atbalsta pasākuma (intervences) “Pārtikas kvalitātes shēmas” atbalstu piešķirs tikai par produktiem lauksaimniecības nozarē.

Interesentiem projektu pieteikumi ir jāiesniedz ar LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS) palīdzību. Detalizēta informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem ir pieejama dienesta tīmekļvietnē. Tālrunis uzziņām: +371 67095000.

Projektus var īstenot ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu.