EJZAF Zivsaimniecība PZA 2021-2027
Saulriets un jūra

No 2024. gada 9. maija līdz 15. jūnijam norisināsies projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā “Aizsargājamo jūras zīdītāju radīto zaudējumu segšana”.

Šī atbalsta mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu, lai segtu aizsargājamo zīdītāju (roņu) radītos zaudējumus zvejas rīkiem un nozvejai. Otrās kārtas finansējums ir 350 tūkstoši eiro.

Pretendenti uz atbalstu var būt gan juridiskas, gan fiziskas personas, kas nodarbojas ar komerciālo zveju Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos.

Projektu iesniegumi pretendentiem ir jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Informācija par pasākuma noteikumiem un pieteikšanās kārtību pieejama dienesta tīmekļvietnē. Tālrunis uzziņām: +371 67095000 (darba dienās no plkst. 8.00 – 20.00).

Projektus var īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda un Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021. - 2027. gadam atbalstu.