Valsts atbalsts Informācija presei
Siltumnīca no iekšpuses

No 25. novembra līdz 2. decembrim Lauku atbalsta dienestā var iesniegt pieteikumus valsts atbalstam negatīvo ekonomisko seku mazināšanai cūkkopības, mājputnu audzēšanas un segto platību dārzeņkopības nozarē. Atbalstam var pieteikties, iesniedzot pieteikumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Finansējums 2,1 miljonu eiro apmērā ir paredzēts, lai daļēji segtu resursu izmaksu pieaugumu  laika periodā no 2022.gada 1.jūlija līdz 31.oktobrim salīdzinājumā ar 2021.gada attiecīgo periodu šādiem ražošanas resursiem - dīzeļdegviela, elektroenerģija, kurināmais, minerālmēslojums (tikai segto platību dārzeņkopībā), pirktā lopbarība un lopbarības izejvielas (tikai cūkkopības un mājputnu audzēšanas nozarēs). Atbalsta apmērs ir 70% no aprēķinātā izmaksu pieauguma katram attiecīgajam resursam un 2022.gada periodā resursa iegādātais daudzums nevar pārsniegt 150% no 2021.gada atbilstošajā periodā iegādātā daudzuma.

Atbalsts tiks izmaksāts līdz šī gada 31. decembrim.

Plašāka informācija par ārkārtas atbalstu skatāma LAD mājaslapā izvēlnē “Ārkārtas atbalsts”.
Detalizētāku informāciju LAD speciālisti sniedz pa tālruni +37167095000.