Bišu drava

Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2023.gada tiek pārtraukts valsts atbalsta maksājums par bišu saimi, ko iepriekšējos gados maksāja saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos ”Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” noteikto kārtību.

No šā gada bioloģiskie un konvencionālie biškopji atbalstu var saņemt atbalsta pasākumā “Lauku attīstības (Agrovides) intervences”. Atbalstam var pieteikties laikā, kad notiek pieteikšanās visiem pārējiem platību maksājumiem: līdz šā gada 15.jūnijam (ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 26.jūnijam).

Plašāka informācija biškopjiem par atbalsta saņemšanu: Lauku attīstības (Agrovides) intervences 2023.g.