Biedrība "Abulas lauku partnerība"           

Darbības teritorija: Smiltene, Bilskas pagasts, Blomes pagasts, Brantu pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Smiltenes pagasts, Variņu pagasts

  • Adrese: Cēsu iela 9, Blome, Smiltenes nov., Latvija, LV-4707         
  • Kontaktpersona: Svetlana Rozīte
  • Tālrunis: + 371 28368431
  • e-pasts: abulas_lp@inbox.lv
  • www.abulas.lv

Biedrība "Aizkraukles rajona partnerība"

Darbības teritorija: Aizkraukle, Jaunjelgava, Pļaviņas, Skrīveru novads, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles pagasts, Bebru pagasts, Daudzeses pagasts, Iršu pagasts, Klintaines pagasts, Kokneses pagasts, Kurmenes pagasts, Mazzalves pagasts, Neretas pagasts, Pilskalnes pagasts, Seces pagasts, Sērenes pagasts,  Staburaga pagasts, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas pagasts, Valles pagasts, Vietalvas pagasts, Zalves pagasts

Biedrība "Alūksnes lauku partnerība"

Darbības teritorija: Alūksne, Ape, Alsviķu pagasts, Annas pagasts, Apes pagasts, Ilzenes pagasts, Jaunalūksnes pagasts, Jaunannas pagasts, Jaunlaicenes pagasts, Kalncempju pagasts, Liepnas pagasts, Malienas pagasts, Mālupes pagasts, Mārkalnes pagasts, Pededzes pagasts, Trapenes pagasts, Veclaicenes pagasts, Zeltiņu pagasts, Ziemera pagasts.

Biedrība "Ziemeļlatgales partnerība" (iepriekš biedrība “Balvu rajona partnerība”)   

Darbības teritorija: Balvi, Viļaka, Baltinavas pagasts, Balvu pagasts, Bērzkalnes pagasts, Bērzpils pagasts, Briežuciema pagasts, Kubulu pagasts, Kupravas pagasts, Lazdukalna pagasts, Lazdulejas pagasts, Medņevas pagasts, Rugāju pagasts, Susāju pagasts, Šķilbēnu pagasts, Tilžas pagasts, Vectilžas pagasts, Krišjāņu pagasts, Vecumu pagasts, Vīksnas pagasts, Žīguru pagasts

Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība"         

Darbības teritorija: Bauska, Bārbeles pagasts, Brunavas pagasts, Ceraukstes pagasts, Codes pagasts, Dāviņu pagasts, Gailīšu pagasts, Iecavas novads, Īslīces pagasts, Mežotnes pagasts, Rundāles pagasts, Skaistkalnes pagasts, Stelpes pagasts, Svitenes pagasts, Vecsaules pagasts, Vecumnieku pagasts, Viesturu pagasts

Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība"  

Darbības teritorija: Līgatne, Amatas novads, Drabešu pagasts, Drustu pagasts, Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Kaives pagasts, Liepas pagasts, Līgatnes pagasts, Mārsnēnu pagasts, Nītaures pagasts, Priekuļu pagasts, Raiskuma pagasts, Raunas pagasts, Skujenes pagasts, Taurenes pagasts, Vaives pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Veselavas pagasts, Zaubes pagasts, Zosēnu pagasts

Biedrība "Darīsim paši!"      

Darbības teritorija: Kuldīga, Skrunda, Alsungas pagasts, Ēdoles pagasts, Gudenieku pagasts, Īvandes pagasts, Kabiles pagasts, Kurmāles pagasts, Laidu pagasts,  Nīkrāces pagasts, Padures pagasts, Pelču pagasts, Raņķu pagasts, Rendas pagasts, Rudbāržu pagasts, Rumbas pagasts, Skrundas pagasts, Snēpeles pagasts, Turlavas pagasts, Vārmes pagasts.

Biedrība "Partnerība Kaimiņi" (iepriekš "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi"")

Darbības teritorija: Ilūkste, Subate, Ambeļu pagasts, Bebrenes pagasts, Biķernieku pagasts, Demenes pagasts, Dubnas pagasts, Dvietes pagasts, Eglaines pagasts, Kalkūnes pagasts, Kalupes pagasts, Laucesas pagasts, Līksnas pagasts, Maļinovas pagasts, Medumu pagasts, Naujenes pagasts, Nīcgales pagasts, Pilskalnes pagats, Prodes pagasts, Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Sventes pagasts, šedres pagasts, Tabores pagasts, Vaboles pagasts, Vecsalienas pagasts, Višķu pagasts

Biedrība „Dobeles rajona lauku partnerība”        

Darbības teritorija: Auce, Dobele, Annenieku pagasts, Augstkalnes pagasts, Auru pagasts, Bēnes pagasts, Bērzes pagasts, Bikstu pagasts, Bukaišu pagasts, Dobeles pagasts, Īles pagasts, Jaunbērzes pagasts, Krimūnu pagasts, Lielauces pagasts, Naudītes pagasts, Penkules pagasts, Tērvetes pagasts, Ukru pagasts, Vecauces pagasts, Vītiņu pagasts,  Zebrenes pagasts.

Biedrība "Gaujas Partnerība"         

Darbības teritorija: Ādažu novads   

Lauku partnerība "Lielupe" 

Darbības teritorija: Kalnciema pagasts, Elejas pagasts, Glūdas pagasts, Jaunsvirlaukas pagasts, Lielplatones pagasts, Līvbērzes pagasts, Platones pagasts, Sesavas pagasts,  Svētes pagasts, Valgundes pagasts, Vilces pagasts, Vircavas pagasts, Zaļenieku pagasts, Ozolnieku pagasts, Cenu pagasts, Salgales pagasts.

Biedrība "Jūrkante" 

Darbības teritorija: Ainaži, Salacgrīva, Ainažu pagasts, Salacgrīvas pagasts, Liepupes pagasts, Pāles pagasts, Skultes pagasts, Viļķenes pagasts.

  • Adrese: Rīgas iela 2B, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033            
  • Kontaktpersona:  Dzintra Eizenberga
  • Tālrunis:  + 371 29427095
  • e-pasts: dzintra@jurkante.lv
  • www.jurkante.lv

Biedrība "Kandavas Partnerība"     

Darbības teritorija: Kandava, Kandavas pagasts, Cēres pagasts, Matkules pagasts, Zemītes pagasts, Vānes pagasts, Irlavas pagasts, Pūres pagasts, Sēmes pagasts, Zantes pagasts, Jaunpils pagasts, Viesatu pagasts

Biedrība „Lauku partnerība „Sēlija””         

Darbības teritorija: Aknīste, Viesīte, Aknīstes pagasts, Asares pagasts, Atašienes pagasts, Ābeļu pagasts, Dignājas pagasts, Dunavas pagasts, Elkšņu pagasts, Gārsenes pagasts, Kalna pagasts, Krustpils pagasts, Kūku pagasts, Leimaņu pagasts, Mežāres pagasts, Rites pagasts, Rubenes pagasts, Salas pagasts, Saukas pagasts, Sēlpils pagasts, Variešu pagasts, Viesītes pagasts, Vīpes pagasts, Zasas pagasts.

Biedrība "Lauku partnerība Ziemeļgauja"

Darbības teritorija: Valka, Seda, Strenči, Brenguļu pagasts, Ērģemes pagasts, Ēveles pagasts, Gaujienas pagasts, Grundzāles pagasts, Jērcēnu pagasts, Kauguru pagasts, Plāņu pagasts, Trikātas pagasts,  Valkas pagasts, Vijciema pagasts, Virešu pagasts,  Zvārtavas pagasts.

Biedrība "Liepājas rajona partnerība"       

Darbības teritorija: Aizpute, Durbe, Grobiņa, Pāvilosta, Priekule, Aizputes pagasts, Bārtas pagasts, Bunkas pagasts, Cīravas pagasts, Dunalkas pagasts, Dunikas pagasts, Durbes pagasts, Embūtes pagasts, Gaviezes pagasts, Gramzdas pagasts, Grobiņas pagasts, Kalvenes pagasts, Kalētu pagasts, Kazdangas pagasts, Lažas pagasts, Medzes pagasts, Nīcas pagasts, Otaņķu pagasts, Priekules pagasts, Rucavas pagasts, Sakas pagasts, Tadaiķu pagasts, Vaiņodes pagasts, Vecpils pagasts, Vērgales pagasts, Virgas pagasts

Biedrība "Ludzas rajona partnerība"         

Darbības teritorija: Ludza, Kārsava, Zilupe,  Blontu pagasts, Briģu pagasts, Ciblas novads, Cirmas pagasts, Goliševas pagasts, Isnaudas pagasts, Istras pagasts, Lauderu pagasts, Līdumnieku pagasts, Malnavas pagasts, Mežvidu pagasts, Mērdzenes pagasts, Nirzas pagasts, Ņukšu pagasts, Pasienes pagasts, Pildas pagasts, Pureņu pagasts, Pušmucovas pagasts, Rundēnu pagasts, Salnavas pagasts, Zvirgzdenes pagasts, Zaļesjes pagasts.

Nodibinājums "Madonas novada fonds"  

Darbības teritorija: Madona, Cesvaine, Lubānas, Varakļāni, Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes pagasts, Cesvaines pagasts, Dzelzavas pagasts, Ērgļu novads, Indrānu pagasts, Jumurdas pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Ļaudonas pagasts, Mārcienas pagasts, Mētrienas pagasts, Murmastienes pagasts, Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Sausnējas pagasts, Varakļānu pagasts, Vestienas pagasts

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai"

Darbības teritorija: Kārķu pagasts, Mazsalaca, Mazsalacas pagasts, Rūjiena, Bērzaines pagasts, Burtnieku pagasts, Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Kocēnu pagasts, Ķoņu pagasts, Lodes pagasts, Naukšēnu pagasts, Ramatas pagasts, Rencēnu pagasts, Sēļu pagasts, Skaņkalnes pagasts, Valmieras pagasts, Vilpulkas pagasts, Matīšu pagasts, Vecates pagasts.

Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts""      

Darbības teritorija: Baloži, Daugmales pagasts, Ķekavas pagasts

Biedrība "Partnerība Laukiem un Jūrai"    

Darbības teritorija: Degoles pagasts, Džūkstes pagasts, Engures pagasts, Jaunsātu pagasts, Lapmežciema pagasts, Lestenes pagasts, Slampes pagasts, Smārdes pagasts, Tumes pagasts, Zentenes pagasts

Biedrība "Pierīgas partnerība"        

Darbības teritorija: Olaine, Babītes pagasts, Mārupes novads, Olaines pagasts, Salas pagasts (Rīgas raj.)

Biedrība "Preiļu - Līvānu novadu partnerība "KŪPĀ""           

Darbības teritorija: Preiļi, Aizkalnes pagasts, Pelēču pagasts, Saunas pagasts, Preiļu pagasts, Līvāni, Rožupes pagasts, Jersikas pagasts, Turku pagasts, Rudzātu pagasts, Sutru pagasts, Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Galēnu pagasts, Sīļukalna pagasts, Stabulnieku pagasts, Silajāņu pagasts, Vārkavas pagasts, Upmalas pagasts, Rožkalnu pagasts, Aglonas pagasts.

Biedrība "Jūras Zeme" (iepriekš publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Sernikon")

Darbības teritorija: Saulkrasti, Carnikavas novads, Saulkrastu pagasts

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme"      

Darbības teritorija: Ikšķile, Tīnūžu pagasts, Ķegums, Birzgales pagasts, Rembates pagasts, Tomes pagasts, Lielvārde, Jumpravas pagasts, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes pagasts, Krapes pagasts, Ķeipenes pagasts, Lauberes pagasts, Madlienas pagasts, Mazozolu pagasts, Meņģeles pagasts, Ogresgala pagasts, Suntažu pagasts, Taurupes pagasts, Baldone, Baldones pagasts.

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" (iepriekš biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība")

Darbības teritorija: Viļāni, Audriņu pagasts, Bērzgales pagasts, Čornajas pagasts, Dekšāres pagasts, Dricānu pagasts, Feimaņu pagasts, Gaigalavas pagasts, Griškānu pagasts, Ilzeskalna pagasts, Kantinieku pagasts, Kaunatas pagasts, Lendžu pagasts, Lūznavas pagasts, Maltas pagasts, Mākoņkalna pagasts, Nagļu pagasts, Nautrēnu pagasts, Ozolaines pagasts, Ozolmuižas pagasts, Pušas pagasts, Rikavas pagasts, Sakstagala pagasts, Silmalas pagasts, Sokolku pagasts, Stoļerovas pagasts, Stružānu pagasts, Vērēmu pagasts, Viļānu pagasts

Biedrība "Lauku Attīstības Partnerība" (iepriekš Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība)       

Darbības teritorija: Sigulda, Vangaži, Allažu pagasts, Inčukalna novads, Krimuldas pagasts,  Mālpils pagasts, Mores pagasts, Sējas pagasts, Siguldas pagasts.

Biedrība "Ropažu Garkalnes partnerība"  

Darbības teritorija: Ropažu novads, Garkalnes novads

Saldus rajona attīstības biedrība

Darbības teritorija: Saldus, Brocēni, Ezeres pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Rubas pagasts, Saldus pagasts, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts, Blīdenes pagasts, Cieceres pagasts, Gaiķu pagasts, Remtes pagasts.

Biedrība „SATEKA”

Darbības teritorija: Gulbene, Beļavas pagasts, Daukstu pagasts, Druvienas pagasts, Galgauskas pagasts, Jaungulbenes pagasts, Lejasciema pagasts, Litenes pagasts, Lizuma pagasts, Līgo pagasts, Rankas pagasts, Stāmerienas pagasts, Stradu pagasts, Tirzas pagasts

Vidzemes lauku partnerība "Brasla"

Darbības teritorija: Aloja, Limbaži, Staicele, Alojas pagasts, Braslavas pagasts, Brīvzemnieku pagasts, Dikļu pagasts, Katvaru pagasts, Lēdurgas pagasts, Limbažu pagasts, Staiceles pagats, Stalbes pagasts, Straupes pagasts, Umurgas pagasts, Vidrižu pagasts, Vaidavas pagasts, Zilākalna pagasts. 

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”

Darbības teritorija: Piltene, Ances pagasts, Dundagas pagasts, Īves pagasts, Jūrkalnes pagasts, Kolkas pagasts, Lubes pagasts, Piltenes pagasts, Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles pagasts, Usmas pagasts, Užavas pagasts, Valdgales pagasts, Vārves pagasts, Ziras pagasts, Zlēku pagasts.

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība"

Darbības teritorija: Krāslava, Dagda, Andrupenes pagasts, Andzeļu pagasts, Asūnes pagasts, Aulejas pagasts, Bērziņu pagasts, Dagdas pagasts, Ezernieku pagasts, Grāveru pagasts, Indras pagasts, Izvaltas pagasts, Kalniešu pagasts, Kaplavas pagasts, Kastuļinas pagasts, Kombuļu pagasts, Konstantinovas pagasts, Ķepovas pagasts, Piedrujas pagasts, Robežnieku pagasts, Skaistas pagasts, Svariņu pagasts, Šķaunes pagasts, Šķeltovas pagasts, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas pagasts

Biedrība "Stopiņu un Salaspils partnerība"

Darbības teritorija: Stopiņu novads, Salaspils pagasts

Biedrība "Talsu partnerība"

Darbības teritorija: Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, Talsu pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Vandzenes pagasts, Virbu pagasts, Rojas pagasts, Mērsraga pagasts