Statuss:
Noslēdzies
ELFLA un NAP logo

Nr. 16-00-A02001-000003

Projekta mērķis: Veikt pārbaudes un pieņemt lēmumus Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP) ietvaros, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu programmas pasākumu administrēšanu.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta LAP 2014.-2020.gadam pasākumu administrēšana saskaņā ar ES tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem. Lauku atbalsta dienests nodrošina kontroles darbības īstenošanu, t.sk, speciālistu atalgojumu, kapitālieguldījumus u.c.

Publiskais finansējums informēšanas darbības īstenošanai 2015.-2017.gadam: 775 293.67 EUR

Projekta īstenošanas ilgums: 01.02.2015 - 31.12.2017