Statuss:
Noslēdzies
ELFLA un NAP logo

Nr. 16-00-A02001-000002

Projekta mērķis: Atbalstīt un pilnveidot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP) pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai nodrošinātu efektīvu programmas administrēšanu.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta LAP pasākumu administrēšana saskaņā ar ES tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem. Lauku atbalsta dienests projekta ietvaros veic IT sistēmu darbības uzturēšanu, speciālistu darba nodrošināšanu, apmaksā nepieciešamos administratīvos izdevumus u.c.

Publiskais finansējums informēšanas darbības īstenošanai 2015.-2017.gadam: 15 105 686.40 EUR

Projekta īstenošanas ilgums: 01.02.2015 - 31.12.2017.