Kārta atvērta!

Šobrīd nav aktuālu kārtu.

Kārta noslēgusies!

13.kārta (22.05.2023.-22.06.2023.) noslēgusies 

2.rīcība – Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā

12.kārta (27.01.2023.-27.02.2023.) noslēgusies

2.rīcība – Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā

11.kārta 01.07.2022.-01.08.2022. noslēgusies

1.rīcība – Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē

2.rīcība – Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā

10.kārta (23.09.2021.-23.10.2021.) noslēgusies

9.kārta (08.03.2021. - 08.04.2021.) noslēgusies

1.rīcība – Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē

8.kārta (04.01.2021.-04.02.2021.) noslēgusies

2.rīcība – Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā

7.kārta (29.05.2020.-29.06.2020.) noslēgusies

1.rīcība – Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē

2.rīcība – Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā

6.kārta (19.10.2019.-19.11.2019.) noslēgusies 

1.rīcība – Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē

2.rīcība – Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā

5.kārta (25.06.2018. - 25.07.2018.) noslēgusies

2.rīcība – Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā

4.kārta (20.01.2018. - 20.02.2018.) noslēgusies

1.rīcība – Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē

2.rīcība – Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā

Pašnovērtējums par projekta atbilstību 1.rīcībai 

Pašnovērtējums par projekta atbilstību 2.rīcībai 

3.kārta (28.03.2017. - 28.04.2017.) noslēgusies

2.rīcība - Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā

2.kārta (20.02.2017. - 20.03.2017.) noslēgusies

1.rīcība – Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē

1.kārta (02.05.2016. - 02.06.2016.) noslēgusies

1.rīcība – Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos.

2.rīcība – Darbības dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs

3.rīcība – Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana

16.kārta (21.05.2023.-21.06.2023.) noslēgusies 

EJZF1 Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana

15.kārta (10.03.2023.-10.04.2023.) noslēgusies 

EJZF1 Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana

14.kārta (23.10.2022.-23.11.2022.) noslēgusies

EJZF1 Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana

EJZF2 Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, tūrisma pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana.

EJZF3 Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana, zvejas un jūras kultūras mantojuma pieejamība.

13.kārta (28.06.2022.-28.07.2022.) noslēgusies

EJZF1 Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana

EJZF2 Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, tūrisma pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana.

12.kārta (11.03.2022.-11.04.2022.) noslēgusies

EJZF1 Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana

EJZF2 Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, tūrisma pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana.

11.kārta (10.04.2021.-10.05.2021.) noslēgusies

EJZF2 Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, tūrisma pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana.

EJZF3 Piekrastes teritoriju pubiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība.

10.kārta (15.01.2021.-15.02.2021.) noslēgusies

EJZF1 Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana

9.kārta (16.04.2020.-16.05.2020.) noslēgusies

EJZF1 Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana

EJZF2 Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, tūrisma pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana.

EJZF3 Piekrastes teritoriju pubiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība.

8.kārta (21.10.2019. - 21.11.2019.) noslēgusies 

EJZF1 Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana

7.kārta (15.04.2019. - 15.05.2019.) noslēgusies

EJZF2 Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, tūrisma pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana.

EJZF3 Piekrastes teritoriju pubiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība.

6.kārta (22.02.2019. - 22.03.2019.) noslēgusies

EJZF1 Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana

5.kārta (11.05.2018. - 11.06.2018.) noslēgusies

EJZF1 Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana

4.kārta (26.01.2018. - 26.02.2018.) noslēgusies

EJZF1 Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana

EJZF3 Piekrastes teritoriju pubiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība.

EJZF nepārtrauktā pieņemšanas kārta (01.02.2017. - 21.11.2017.) noslēgusies

EJZF1 Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana

3.kārta (20.10.2017. - 21.11.2017.) noslēgusies

EJZF2 Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, tūrisma pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana

EJZF3 Piekrastes teritoriju pubiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība.

2.kārta (15.07.2016. -15.08.2016.) noslēgusies

EJZF2 Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, tūrisma pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana

1.kārta (13.05.2016. - 13.06.2016.) noslēgusies

EJZF1 Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana

8.kārta (07.04.2023.-07.05.2023.) noslēgusies 

EJZF 1 Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darbību dažādošana un sezonalitātes ietekmes mazināšana piekrastes teritorijā

7.kārta (02.01.2023.-02.02.2023.) noslēgusies 

EJZF 1 Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darbību dažādošana un sezonalitātes ietekmes mazināšana piekrastes teritorijā

EJZF 2 ''Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana''

EJZF 3 ''Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana''

6.kārta (16.10.2022.-16.11.2022.) noslēgusies

EJZF 1 Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darbību dažādošana un sezonalitātes ietekmes mazināšana piekrastes teritorijā

EJZF 2 ''Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana''

EJZF 3 ''Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana''

5.kārta (14.04.2022.-14.05.2022.) noslēgusies

EJZF 1 Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darbību dažādošana un sezonalitātes ieekmes mazināšana piekrastes teritorijā

EJZF 2 ''Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana''

EJZF 3 ''Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana''

4.kārta (20.02.2021. - 20.03.2021.) 

EJZF 1 Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darbību dažādošana un sezonalitātes ieekmes mazināšana piekrastes teritorijā

EJZF 2 ''Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana''

EJZF 3 ''Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana''

3.kārta (21.03.2020. - 21.04.2020.) ir noslēgusies

EJZF 1 Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darbību dažādošana un sezonalitātes ieekmes mazināšana piekrastes teritorijā

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (17.05.2019. - 17.07.2019.) ir noslēgusies 

EJZF 2 ''Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana''

EJZF 3 ''Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana''

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta atvērta  (15.05.2019. - 15.07.2019.) noslēgusies 

EJZF 1 Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darbību dažādošana un sezonalitātes ieekmes mazināšana piekrastes teritorijā

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (02.11.2018. - 28.02.2019.) noslēgusies

EJZF 1 Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darbību dažādošana un sezonalitātes ieekmes mazināšana piekrastes teritorijā

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (14.08.2017. - 17.11.2017.) noslēgusies

EJZF 1 Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, darbību dažādošana un sezonalitātes ietekmes mazināšana

2.kārta (07.11.2016. - 07.12.2016.) noslēgusies

1.kārta (29.07.2016. - 29.08.2016.) noslēgusies

13.kārta (28.01.2023.-28.02.2023.) noslēgusies

Rīcība EJZF3 “Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība”

12.kārta 07.04.2022.-07.05.2022. noslēgusies

Rīcība EJZF3 “Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība”

11.kārta (15.11.2021.-15.12.2021.) noslēgusies

Rīcība EJZF2 Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā

Rīcība EJZF3 6.1. Neliela apjoma Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība

10.kārta (01.05.2021.-01.06.2021.) noslēgusies

Rīcība EJZF3 Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība

9.kārta (04.01.2021.-04.02.2021.) noslēgusies

Rīcība EJZF2 Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā

Rīcība EJZF3 Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība

8.kārta (14.06.2020.-14.07.2020.) noslēgusies

Rīcība EJZF2 Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā

Rīcība EJZF3 Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība

7.kārta (13.04.2020.-13.05.2020.) noslēgusies

Rīcība EJZF3 Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība

6.kārta (22.07.2019. - 22.08.2019.) noslēgusies 

Rīcība EJZF2 Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā

Rīcība EJZF3 Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība

5.kārta (22.04.2019. - 22.05.2019.) noslēgusies

Rīcība EJZF2 Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā

Rīcība EJZF3 Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība

4.kārta (16.04.2018. - 16.05.2018.) noslēgusies

Rīcība EJZF1 Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai

Rīcība EJZF2 Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā

3.kārta (03.03.2017. - 03.04.2017.) noslēgusies

Rīcība EJZF3 Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība

2.kārta (27.12.2016. - 27.01.2017.) noslēgusies

Rīcība EJZF2 Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā

1.kārta (11.04.2016. - 11.05.2016.) noslēgusies

Rīcība EJZF2 Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (19.07.2016. - 05.02.2018.) noslēgusies

Rīcība EJZF1 Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai

14.kārta (01.01.2023.-01.02.2023.) noslēgusies 

2.rīcība Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi,  kā arī klimata pārmaiņu  mazināšanai

13.kārta (22.07.2022.-22.08.2022.) noslēgusies 

2.rīcība Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi,  kā arī klimata pārmaiņu  mazināšanai

12.kārta (05.06.2022.-06.06.2022.) noslēgusies

1.rīcība Ekonomiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās

2.rīcība Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi,  kā arī klimata pārmaiņu  mazināšanai

11.kārta (01.01.2022.-01.02.2022.) noslēgusies

1.rīcība Ekonomiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās

10.kārta (22.02.2021.-22.03.2021.) noslēgusies

1.rīcība Ekonomiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās

2.rīcība Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi,  kā arī klimata pārmaiņu  mazināšanai

3.rīcība Atbalsts zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai

9.kārta (27.02.2020.-27.03.2020.) noslēgusies 

1.rīcība Ekonomiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās

8.kārta (10.04.2019. - 10.05.2019.) noslēgusies

2.rīcība Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi,  kā arī klimata pārmaiņu  mazināšanai

3.rīcība Atbalsts zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (07.02.2019. - 10.05.2019.) noslēgusies

1.rīcība Ekonomiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās

7.kārta (04.05.2018. - 04.06.2018.) noslēgusies

1.rīcība Ekonomiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās

2.rīcība Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi,  kā arī klimata pārmaiņu  mazināšanai

6.kārta (08.02.2018. - 08.03.2018.) noslēgusies

1.rīcība Ekonomiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās

3.rīcība Atbalsts  zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai

5.kārta (21.07.2017. - 21.08.2017.) noslēgusies

1.rīcība Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai ar zivsaimniecību, zivju apstrādi un citām ar  jūras ekonomikas nozari saistītām darbībām

4.kārta (25.04.2017. - 25.05.2017.) noslēgusies

2.rīcība Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi,  kā arī klimata pārmaiņu  mazināšanai

3.kārta (13.02.2017. - 13.03.2017.) noslēgusies

1.rīcība Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai ar zivsaimniecību, zivju apstrādi un citām ar  jūras ekonomikas nozari saistītām darbībām

2.kārta (02.05.2016. - 02.06.2016.) noslēgusies

2.rīcība Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi,  kā arī klimata pārmaiņu  mazināšanai

3.rīcība Atbalsts  zvejas vai jūras  kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai

1.kārta (01.04.2016. - 02.05.2016.) noslēgusies

1.rīcība Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai ar zivsaimniecību, zivju apstrādi un citām ar  jūras ekonomikas nozari saistītām darbībām

Stratēģija

Rīcības plāns

12.kārta (15.09.2022.-15.10.2022.) noslēgusies

1.1.rīcība Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšana

2.1.rīcība Atbalsts resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā

3.1.rīcība Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma saglabāšana

11.kārta (01.07.2022.-01.08.2022.) noslēgusies

1.1.rīcība Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšana

3.1.rīcība Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībai

10.kārta (01.11.2021.-30.11.2021.) noslēgusies

1.1.rīcība Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšana

9.kārta (20.01.2021.-20.02.2021.) noslēgusies

1.1.rīcība Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšana

2.1.rīcība Atbalsts resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā

3.1.rīcība Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībai

8.kārta (03.01.2020.-03.02.2020.) noslēgusies 

1.1.rīcība Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšana

3.1.rīcība Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībai

7.kārta (15.03.2019. - 15.04.2019.) noslēgusies

3.1.rīcība Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībai

6.kārta (11.02.2019. - 11.03.2019.) noslēgusies

1.1.rīcība Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšana

2.1.rīcība Atbalsts resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā

5.kārta (22.01.2018. - 22.02.2018.) noslēgusies

1.1.rīcība Ekonomiskās izaugsmes veicināšana zivsaimniecības un citās jūras ekonomikas nozarēs - to darbību dažādošana

2.1.rīcība Atbalsts vides resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā

4.kārta (23.12.2016.-23.01.2017.) noslēgusies

3.1.rīcība Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībai

3.kārta (21.11.2016.-21.12.2016.) noslēgusies

2.1.rīcība Atbalsts resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā

2.kārta (06.06.2016. - 06.07.2016.) noslēgusies

1.1.rīcība Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšana

1.kārta (18.04.2016. - 18.04.2016.) noslēgusies

2.1.rīcība Atbalsts resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā

3.1.rīcība Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstībai