Datums 22. aprīlis, 2024 – 21. maijs, 2024
Laiks9.00–16.30
Vieta Reģionos Latvijā
Konsultācija Ģeotelpiskā iesnieguma iesniegšanai bibliotēkā

No 2024.gada 22.aprīļa LAD sniedz konsultācijas lauksaimniekiem un palīdz aizpildīt Ģeotelpisko iesniegumu.

Konsultācijas var saņemt, zvanot uz LAD klientu apkalpošanas tālruni +371 67095000 (darba dienās no plkst.8.00-20.00) vai apmeklējot Klientu apkalpošanas centrus klātienē.

LAD organizē arī papildu konsultācijas dažādās vietās Latvijā - ir sagatavots aktuālais konsultāciju grafiks, kuru laikā LAD darbinieki palīdzēs aizpildīt Ģeotelpisko iesniegumu.

Saraksts tiks papildināts.

Autrumlatgales RLP

22.04.2024. 09.00 Silmala Gornicas bibliotēka
22.04.2024. 09.00 Mērdzene Mērdzenes tautas namā
23.04.2024. 09.00 Nagļi  Nagļu tautas nams
23.04.2024. 09.00 Rikava Rikavas pagasta pārvalde
24.04.2024. 09.00 Stoļerova Stoļerovas bibliotēka
25.04.2024. 09.00 Lūznava Lūznavas bibliotēka
25.04.2024. 09.00 Malta Maltas bibliotēka
25.04.2024. 09.00 Salnava Salnavas bibliotēka
25.04.2024. 09.00 Isnauda Isnaudas bibliotēka
26.04.2024. 09.00 Bērzgale Bērzgales bibliotēka
26.04.2024. 09.00 Mežvidi Mežvidu pagastu pārvalde
29.04.2024. 09.00 Kantinieki Kantinieku pagasta telpās
29.04.2024. 09.00 Goliševa Goliševas bibliotēka
29.04.2024. 09.00 Malnava “Mežmuižā” (bijusī Kārsavas mežniecība)
30.04.2024. 09.00 Feimaņi Feimaņu bibliotēka
30.04.2024. 09.00 Sakstagals Sakstagala pagasta telpās
30.04.2024. 09.00 Nirza Nirzas bibliotēkā
02.05.2024. 09.00 Zilupe Zilupes bibliotēka
03.05.2024. 09.00 Gaigalava Gaigalavas bibliotēka
03.05.2024, 09.00 Kaunata Jauniešu centrs “Buras”
03.05.2024. 09.00 Mākoņkalns Brīvā laika pavadīšanas cents “Strops”
07.05.2024. 09.00 Čornaja Čornajas tautas nams
07.05.2024. 09.00 Nautrēni Nautrēnu pagasta pārvaldes 2.stāvs
08.05.2024. 09.00 Istra Istras bibliotēka
08.05.2024. 09.00 Rundēni Rundēnu bibliotēka
09.05.2024. 09.00 Ilzeskalns Ilzeskalna bibliotēka
09.05.2024. 09.00 Briģi Briģu bibliotēka
10.05.2024. 09.00 Ņukši Ņukšu bibliotēka
10.05.2024. 09.00 Pilda Pildas bibliotēka
13.05.2024. 09.00 Čirnaja Ratnieku bibliotēka
13.05.2024. 09.00 Silmala Kruķu bibliotēka
14.05., 15.05.2024. 09.00 Blonti Blontu pašvaldības aktu zāle
14.05.2024. 09.00 Verēmi Verēmu tautas nams
14.05.2024. 09.00 Cibla Ciblas pagasta pārvalde
15.05.2024. 09.00 Audriņi Audriņu pamatskola
15.05.2024. 09.00 Pušmucova Pušmucovas bibliotēka
16.05.2024. 09.00 Dekšāres Dekšāres bibliotēka
17.05.2024. 09.00 Dricāni Dricānu bibliotēka
17.05.2024. 09.00 Griškāni Griškānu bibliotēka
17.05.2024. 09.00 Strūžāni Strūžānu bibliotēka
20.05.2024. 09.00 Sokolki Sokolku bibliotēka
20.05.2024. 09.00 Viļāni Viļānu apvienības pārvaldes telpas

Dienvidkurzemes RLP

02.05.2024.  10.30 Vērgale "Pagastmāja", Vērgale, Vērgales pagasts
07.05.2024. 10.00 Lieģi Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pag. un Durbes apvienības pārvalde sēžu zāle (2.stāvs), Parka iela 2, Lieģi
07.05.2024. 10.30 Grobiņa Grobiņas pagasta kultūras nams "Robežnieki", Robežnieki, Liepu iela 1A, Grobiņas pagasts   
08.05.2024. 11.30 Rucava Rucavas pagasta kultūras nams, Pagastmāja, Rucava, Rucavas pagasts

Lielrīgas RLP

24.04.2024.  09.00 Krape Ogres novada pašvaldība, Krapes pagasta pārvalde, Ogres novads
25.04.2024.  10.00 Madliena Ogres novada pašvaldība, Madlienas kultūras nams, Ogres novads
07.05.2024. 9.00-16.00 Sigulda Siguldas pagasta kultūras nams, Zinātnes iela 7B, Peltes, Sigulda
08.05.2024.  9.00-16.00 Mālpils Mālpils pagasta pārvalde, Nākotnes iela 1, Mālpils pagasts
15.05.2024. 9.30-12.30 Nereta Neretas bibliotēka, P.Lodziņa iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Aizkraukles novads
15.05.2024. 12.45-16.00 Sproģi Sproģu saieta nams, "Bērnudārzs 2", Sproģi, Aizkraukles novads
16.05.2024. 10.00-16.00 Kriškalni Aiviekstes pagasta tradīciju zāle, 1. maija iela 6, Kriškalni, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads

Ziemeļaustrumu RLP

24.04.2024. 09.30 Lazdukalns Lazdukalna bibliotēka, Bērzu iela, Benislava, Lazdukalna pagasts
26.04.2024. 09.30 Viļaka Viļakas bibliotēka, Tautas ielā 6, Viļakas pilsēta, Balvu novads
30.04.2024. 09.30 Baltinava Baltinavas bibliotēka, Kārsavas ielā 16, Baltinava, Balvu novads
02.05.2024. 09.30 Tilža Tilžas bibliotēka, Brīvības iela 3a, Balvu novads
03.05.2024. 09.30 Vīksna Vīksnas bibliotēka, Bērnudārzs, Vīksna, Balvu novads
07.05.2024. 09.30 Bērzpils Bērzpils bibliotēka, Dārza ielā 12A – 8, Bērzpils, Balvu novads
07.05.2024. 13.00 Krišjāņi Krišjāņu bibliotēka, Jaunatnes ielā 3-3, Krišjāņi, Balvu novads
08.05.2024. 09.30 Zeltiņi Zeltiņu bibliotēka,“Tērces - 10”, Zeltiņi, Alūksnes novads
08.05.2024. 13.00  Alsviķi Alsviķu bibliotēka, Kultūras nams, Alsviķi, Alūksnes novads
10.05.2024. 09.30 Liepna Liepnas bibliotēka, “Liepnas pamatskola”, Liepnā, Alūksnes novads
10.05.2024. 13.00 Jaunanna Jaunannas bibliotēka, “Liepzari”, Jaunanna, Alūksnes novads
14.05.2024. 09.30  Jaunlaicene Jaunlaicenes bibliotēka, “Lazdiņas”, Jaunlaicene, Alūksnes novads
16.05.2024. 09.30  Ranka Rankas bibliotēka, Ausmas”, Ranka, Gulbenes novads
16.05.2024. 13.00  Tirza Tirzas bibliotēka, “Biedrības nams”, Tirza, Gulbenes novads
17.05.2024. 09.30  Ape Apes bibliotēka, Skolas ielā 4, Apes pilsēta, Smiltenes novads
21.05.2024. 09.30 Jaungulbene Jaungulbenes bibliotēka, “Gulbītis”, Gulbenes novads

Ziemeļkurzemes RLP

30.04.2024.  10.00  Slampe Slampes pagasta bibliotēka
30.04.2024.   10.00  Ķūļciems Ķūļciema bibliotēka
02.05.2024.     09.30 Kandava Kandavas un pagastu apvienības ēka
02.05.2024.     10.00  Vāne Vānes pagasta bibliotēka

Zemgales RLP

09.05.2024. 10.00-14.00  Vecumnieki Vecumnieku tautas nams, Rīgas iela 5, Vecumnieki

Viduslatvijas RLP

16.05.2024. 10.00 Murmastiene Murmastienes pagasta pārvades telpās, Jaunatnes iela-14
17.05.2024. 10.00 Varakļāni Varakļānu novada pašvaldības telpās, Rīgas iela-13