LEADER - piekrastes teritorijas attīstībai

Kas ir LEADER? Tā ir Eiropas Savienības atbalstīta iespēja īstenot savas idejas laukos! Lauku atbalsta dienesta LEADER pasākumu daļas vadītāja Zane Jakušenoka uzsver, ka LEADER mērķis ir veicināt piejūras teritorijas ekonomisko izaugsmi -  sniegt atbalstu vietējām kopienām, biedrībām un arī zivsaimniecības nozarē strādājošiem, visiem kopā veicinot piekrastes teritorijas attīstību.

Būtiski, ka iniciatori šīm aktivitātēm ir vietējie iedzīvotāji, kuriem rūp teritorijas attīstība, infrastruktūras uzlabošana vai kādas inovatīvas uzņēmējdarbības idejas īstenošana. Pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, lauksaimnieki, zivsaimnieki - visi aktīvie cilvēki kopā īsteno pārmaiņas!

Šādā darbā tiek uzlabota un sakārtota apkārtējā vide. Tā kļūst pieejamāka gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī visai Latvijas sabiedrībai kopumā. Tā ir iespēja kādam izveidot savu uzņēmumu, kādam attīstīt jaunu, inovatīvu nozari un radīt darbavietas. Palikt un saimniekot šajā piekrastes teritorijā!

Zvejniecības uzņēmums SIA “Ervils” un Lapmežciema muzeja pārstāve stāsta par savu pieredzi īstenojot projektus ar LEADER atbalstu vietējā teritorijā. Ieklausieties!

Plānošanas periodā 2014-2020 realizētie LEADER projekti

SIA GFK centrs

Atjaunota Jaunjelgavas pārceltuve pār Daugavu - iegādāts kuģītis pārceltuves darbības nodrošināšanai, kā arī SUP dēļi, katamarāni, pieejama laivu noma, lai nodrošinātu plašākas atpūtas iespējas.

Biedrība Vēsturisko rekonstrukciju studija "Rokoko"

Amatniecības un kultūras centra “Mazā muiža” ēkas pārbūve tērpu ekspozīcijas izvietošanai.

ZS Trubenieki

Šitake sēņu audzēšana un pārstrāde. Projekta ietvaros iegādāta sēņu degustācijas telts un uzcelta zupas māja.

SIA Eniss

Skatu torņa un stāvlaukuma izveide pie Kuivižu identitātes zīmes.

SIA Diamnond Food

Bezglutēna produkcijas ražotnes izveide un iekārtu iegāde.

SIA Linden

Šūšanas darbnīcas izveide un jaunu darba vietu radīšana.

Pašnodarbināta persona - Alvis Slesars

Auto elektronikas remonta iekārtu iegāde autoservisa pakalpojumu nodrošināšanai.

SIA GEOPROF

Modernu mērniecības iekārtu un progamatūras iegāde.

SIA Rasa Botanicals

Iegādātas iekārtas augu ekstraktu ražošanas uzsākšanai.

LPKS Viļāni

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Viļāni" EJZF fonda līdzekļus ieguldījuši darba apstākļu uzlabošanai, tēla popularizēšanai un saimnieciskās attīstības veicināšanai.

SIA Mykola Symets / SIA Wood Stairs

Iegādātas iekārtas kokapstrādei.

IK Asarītis

Projekta ietvaros uzbūtēta ēka zvejas rīku uzglabšanai, zivju pārstrādei un iegādāta tīklu šūšanas mašīna.

SIA Tilaudi

SIA Tilaufi EJZF projekta ietvaros iegādājās sterilizācijas iekārtu - autoklāvu nēģu pārstrādei.

SIA GP

Realizēts projekts makškerēšanas tūrisma attīstībai Venstspils novadā - iegādāts aprīkojums sālsūdens makšķerēšanai.