LAD no 2023.gada 27.aprīļa lauksaimniekiem sniegs konsultācijas un palīdzēs aizpildīt Ģeotelpisko iesniegumu.

Konsultācijas var saņemt, zvanot uz LAD klientu apkalpošanas tālruni +371 67095000 (darba dienās no plkst.8.00-20.00) vai apmeklējot Klientu apkalpošanas centrus klātienē.

LAD organizē arī papildu konsultācijas dažādās vietās Latvijā - ir sagatavots aktuālais konsultāciju grafiks, kuru laikā LAD darbinieki palīdzēs aizpildīt Ģeotelpisko iesniegumu.

Austrumlatgales RLP

Datums Laiks Vieta
27.04.2023. 9.00 Dricāni, Dricānu bibliotēka
27.04.2023. 9.00 Griškāni, Griškānu bibliotēka
27.04.2023. 9.00 Strūžāni, Strūžānu bibliotēka
27.04.2023. 9.00 Mērdzene, Mērdzenes tautas namā
28.04.2023. 9.00 Nagļi , Nagļu tautas nams
28.04.2023. 9.00 Rikava, Rikavas pagasta pārvalde
28.04.2023. 9.00 Stoļerova, Stoļerovas bibliotēka
02.05.2023. 9.00 Audriņi, Audriņu pamatskola
02.05.2023. 9.00 Lūznava, Lūznavas bibliotēka
02.05.2023. 9.00 Malta, Maltas bibliotēka
03.05.2023. 9.00 Salnava, Salnavas bibliotēka
03.05.2023. 9.00 Isnauda, Isnaudas bibliotēka
03.05.2023. 9.00 Cibla, Ciblas pagasta pārvalde
08.05.2023. 9.00 Bērzgale, Bērzgales bibliotēka
08.05.2023. 9.00 Silmala, Gornicas bibliotēka
08.05.2023. 9.00 Mežvidi, Mežvidu pagastu pārvalde
09.05.2023. 9.00 Goliševa, Goliševas bibliotēka
09.05.2023. 9.00 Malnava, “Mežmuižā” (bijusī Kārsavas mežniecība)
09.05.2023. 9.00 Kantinieki, Kantinieku pagasta telpās
10.05.2023. 9.00 Sakstagals, Sakstagala pagasta telpās
10.05.2023. 9.00 Feimaņi, Feimaņu bibliotēka
10.05.2023. 9.00 Nirza, Nirzas bibliotēkā
11.05.2023. 9.00 Pasiene, Pasienes bibliotēka
11.05.2023. 9.00 Zilupe, Zilupes bibliotēka
11.05.2023. 9.00 Blonti, Blontu pašvaldības aktu zāle
12.05.2023. 9.00 Gaigalava, Gaigalavas bibliotēka
12.05.2023. 9.00 Kaunata, Jauniešu centrs “Buras”
12.05.2023. 9.00 Mākoņkalns, Brīvā laika pavadīšanas cents “Strops”
15.05.2023. 9.00 Čornaja, Čornajas tautas nams
15.05.2023. 9.00 Nautrēni, Nautrēnu pagasta pārvaldes 2.stāvs
16.05.2023. 9.00 Istra, Istras bibliotēka
16.05.2023. 9.00 Rundēni, Rundēnu bibliotēka
17.05.2023. 9.00 Ilzeskalns, Ilzeskalna bibliotēka
17.05.2023. 9.00 Briģi, Briģu bibliotēka
17.05.2023. 9.00 Pušmucova, Pušmucovas bibliotēka
18.05.2023. 9.00 Dekšāres, Dekšāres bibliotēka
18.05.2023. 9.00 Ņukši, Ņukšu bibliotēka
18.05.2023. 9.00 Pilda, Pildas bibliotēka
19.05.2023. 9.00 Sokolki, Sokolku bibliotēka
19.05.2023. 9.00 Viļāni, Viļānu apvienības pārvaldes telpas
20.05.2023. 9.00 Čornaja, Ratnieku bibliotēka
20.05.2023. 9.00 Silmala, Kruķu bibliotēka

Dienvidkurzemes RLP

Datums Laiks Vieta
27.04.2023. 10.00-15.00 Priekules kultūras nams
28.04.2023. 10.00-15.00 Rucavas kultūras nams
02.05.2023. 10.00-15.00 Nīcas kultūras nams   
03.05.2023. 10.00-15.00 Aizputes kultūras nams
09.05.2023. 10.00-15.00 Grobiņas pagasta kultūras nams “Robežnieki"
10.05.2023. 10.00-14.00 Durbes Lieģu kultūras nams
10.05.2023. 11.00-14.00 Vērgales kultūras nams
15.05.2023. 10.00-15.00 Nīcas kultūras nams

Dienvidlatgales RLP

Datums Laiks Vieta
02.05.2023. 9.30-15.00 Vārkava
03.05.2023. 9.30-15.00 Kalnieši
03.05.2023. 10.00-15.00 Indra
08.05.2023. 9.30-15.00 Demene
09.05.2023. 9.30-15.00 Auleja
09.05.2023. 10.00-15.00 Skaista
10.05.2023. 9.30-15.00 Tabore
11.05.2023. 9.30-15.00 Ezernieki
11.05.2023. 10.00-15.00 Bērziņi
12.05.2023. 9.30-15.00 Līvāni
15.05.2023. 9.30-15.00 Biķernieki
16.05.2023. 9.30-15.00 Medumi
17.05.2023. 9.30-15.00 Vabole
18.05.2023. 9.30-15.00 Vecsalienas pils 
23.05.2023. 9.30-15.00 Naujene

Lielrīgas RLP

Datums Laiks Vieta
28.04.2023. 12.00-16.00 Tīnūžu tautas nams - "Kraujas", Tīnūži, Ogres novads
02.05.2023. 12.00-16.00 Birzgales tautas nams - Skolas iela 2, Birzgales pagasts, Ogres novads
03.05.2023. 10.00-16.00 Pagastmāja, Sece, Seces pagasts, Aizkraukles novads
08.05. 2023. 10.00-16.00 Siguldas pagasta kultūras nams, Zinātnes iela 7B, Peltes, Siguldas pilsēta
08.05.2023. 10.00-16.00 Kokneses apvienības pārvalde, Melioratoru iela 1, Koknese, Aizkraukles novads.
09.05.2023. 12.00-16.00 Madlienas kultūras nams - Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads
09.05.2023.  10.00-16.00 Mālpils pagasta pārvalde, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils pagasts
10.05.2023. 10.00-16.00 Siguldas novada pašvaldības Krimuldas pārvalde, Ragana, Parka 1, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
10.05.2023. 10.00-16.00 Neretas bibliotēka, P.Lodziņa iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Aizkraukles novads
11.05.2023. 10.00-16.00 Ogres novada pašvaldība, Krapes pagasta pārvalde, Krape, Ogres novads
17.05.2023. 10.00-16.00 Saulkrastu novada pašvaldības Sējas pārvalde, Loja, "Jēņi" , Sējas pagasts, Saulkrastu novads
18.05.2023. 10.00-16.00 Ķekavas novada pašvaldība, Baldones pilsētas pārvalde, Pārupes 3, Baldone, Ķekavas novads

Viduslatvijas RLP

Datums Laiks Vieta
18.05.2023. 10.00 Murmastienes pagasta pārvaldes telpas, Jaunatnes iela 14, Murmastiene   
25.05.2023. 10.00 Varakļānu novada pašvaldības telpas, Rīgas iela 13, Varakļāni   

Zemgales RLP

Datums Laiks Vieta
27.04.2023.- 
15.06.2023.
 

Zemgales RLP Bauskas sektors, Uzvaras iela 6

02.05.2023.  10.00-14.00 Tērvetes kultūras nams, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, pieteikties pa tālruni +371 25783676
03.05.2023.  10.00-14.00 Auces pilsētas kultūras nams, Ausmas iela 3, Auce, pieteikties pa tālruni +371 25783676
08.05.2023.-
26.05.2023.
9.00-15.00  Dobeles VPVKAC, Brīvības iela 15, Dobele, pieraksts pa tālr. +371 25708168
09.05.2023.  10.00-14.00

Elejas pagasta saieta nams, Lietuvas iela 42, Eleja

10.05.2023. 10.00-14.00 Iecavas apvienības pārvaldes 5.stāva zālē, Skolas iela 4-40, Iecava, pieteikties pa tālruni +371 25783676
11.05.2023.  10.00-14.00 Vecumnieku tautas nams, Rīgas iela 5, Vecumnieki, pieteikties pa tālruni +371 25783676
12.05.2023.  10.00-14.00 Zaļenieku pagasta kultūras nams, Centra iela 1, Zaļenieki
16.05.2023. 10.00-14.00

Valgundes pagasta tautas nams, Saules iela 2, Valgunde

Ziemeļaustrumu RLP

Datums Laiks Vieta
08.05.2023. 9.30 Rugāju bibliotēka, pieteikties pa tālruni +371 27858655, Kurmenes iela 36. Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads
08.05.2023. 13.00 Lazdukalna bibliotēka, pieteikties pa tālruni +371 26595433, Bērzu iela, Benislava, Lazdukalna pagasts, Balvu novads
09.05.2023. 9.30 Viļakas bibliotēka, pieteikties pa tālruni +371 28668727, Tautas ielā 6, Viļakas pilsēta, Balvu novads
10.05.2023. 9.30 Vīksnas bibliotēka, pieteikties pa tālruni +371 28333673, Bērnudārzs, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads
11.05.2023. 9.30 Baltinavas bibliotēka, pieteikties pa tālruni +371 64507267, Kārsavas ielā 16, Baltinava, Baltinavas pagasts, Balvu novads
16.05.2023. 9.30 Zeltiņu bibliotēka, pieteikties pa tālruni +371 25745577, “Tērces - 10”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads
16.05.2023. 13.00 Alsviķu bibliotēka, pieteikties pa tālruni +371 26371358, Kultūras nams, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads
17.05.2023. 9.30 Liepnas bibliotēka, pieteikties pa tālruni +371 23372661, “Liepnas pamatskola”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads
17.05.2023. 13.00 Jaunannas bibliotēka, pieteikties pa tālruni +371 25664417, “Liepzari”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads
19.05.2023. 9.30 Jaunlaicenes bibliotēka, pieteikties pa tālruni +371 27295910, “Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads
23.05.2023. 9.30 Rankas bibliotēka. pieteikties pa tālruni +371 28641081, “Ausmas”, Ranka, Rankas pag., Gulbenes novads
23.05.2023. 13.00 Tirzas bibliotēka. pieteikties pa tālruni +371 26669317, “Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads
24.05.2023. 9.30 Apes bibliotēka, pieteikties pa tālruni +371 64322271, Skolas ielā 4, Apes pilsēta, Smiltenes novads
25.05.2023. 9.30 Bērzpils bibliotēka, pieteikties pa tālruni +371 26602927, Dārza ielā 12A – 8, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads
25.05.2023. 13.00 Krišjāņu bibliotēka, pieteikties pa tālruni +371 64546648, Jaunatnes ielā 3-3, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads
26.05.2023. 9.30 Jaungulbenes bibliotēka, pieteikties pa tālruni +371 26682512,“Gulbītis”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads
30.05.2023. 9.30 Lejasciema bibliotēka, pieteikties pa tālruni+371 27868341, Rīgas iela 18, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
30.05.2023. 13.00 Lizuma bibliotēka, pieteikties pa tālruni +371 26498261, “Akācijas” Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads

Ziemeļkurzemes RLP

Datums Laiks Vieta
10.05.2023. 9:30-13:00 Smārde, Pagasta pārvalde
10.05.2023. 10:00-13:00 Slampe, Pagasta pārvalde
11.05.2023. 9:30-13:00 Vandzene, Pagasta pārvalde
11.05.2023. 10:30-13:00 Ķūļciems, Bibliotēka
16.05.2023. 9:30-13:00 Kandava, Novada dome
16.05.2023. 10:00-13:00 Vāne, Bibliotēka
17.05.2023. 9:30-13:00 Dundaga, Pilī

Ziemeļvidzemes RLP

Datums Laiks Vieta
18.05.2023. 10.00 Rencēnu pagasta Lizdēnu bibliotēkā
23.05.2023. 10.00 Matīšu pagasta Matīšu kultūras centrā