Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Tirgus pasākumi
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Intervences pasākumi Piensaimniecība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona
Iesniegšanas veids
Klātiene Pasts

Lauku atbalsta dienests paziņo, ka pamatojoties uz Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2016/2080 tiek uzsākta 4232,375 tonnu intervences vājpiena pulvera pārdošana konkursa procedūrā. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nākamajai konkursa daļai beidzas 2019.gada 8.janvārī plkst. 12.00

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2019. gadam konkursa daļām janvārī ir plkst. 12.00 (pēc Latvijas laika) mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņi turpmākajām konkursa daļām sākas pirmajā darbdienā pēc iepriekšējā termiņa beigām. Minētie termiņi ir mēneša pirmā un trešā otrdiena plkst. 12.00 (pēc Latvijas laika). Tomēr augustā šis termiņš ir ceturtā otrdiena plkst. 12.00 (pēc Latvijas laika), septembrī – trešā otrdiena plkst. 12.00 (pēc Latvijas laika) un decembrī – otrā otrdiena plkst. 12.00 (pēc Latvijas laika). Ja otrdiena ir valsts svētku diena, termiņš ir plkst. 12.00 (pēc Latvijas laika) iepriekšējā darbdienā.

Pieteikums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

Lauku atbalsta dienestam, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981

[norāda konkursa termiņu] konkursam

“PIETEIKUMS VĀJPIENA PULVERA PĀRDOŠANAI KONKURSA PROCEDŪRĀ”

Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese.

Vienā aploksnē drīkst būt tikai viens pieteikums.

Pieteikumi iesniedzami personīgi Lauku atbalsta dienesta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, vai nosūtāmi pa pastu uz adresi „Lauku atbalsta dienests, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981” līdz pieteikumu iesniegšanas beigu termiņam.

Pretendents nodrošina, ka pa pastu sūtītie pieteikumi konkursam ir saņemti Lauku atbalsta dienestā līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja pieteikumi tiks iesniegti pēc minētā termiņa, pieteikumi netiks izskatīti un tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam neatvērti. 

Pretendents nodrošina, ka pieteikuma nodrošinājums (50 EUR/t) ir saņemts Lauku atbalsta dienestā līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Nodrošinājumu var iesniegt:

 • pārskaitot to uz Lauku atbalsta dienesta kontu:
  • Saņēmējs: Lauku atbalsta dienests
  • Reģ. Nr. LV 90000794228
  • Konta Nr. LV13TREL8160100000000
  • Saņēmēja banka: Valsts kase
  • Kods TRELLV22
  • Norādīt ieņēmumu mērķa kodu: EKK F22010010 pārdošanas konkursam
 • iesniedzot rakstisku garantiju:
  • Banku un apdrošināšanas sabiedrību saraksts, kuras ir apstiprinātas Lauku atbalsta dienestā galvojumu sniegšanai:
   • A/S "SEB banka" 
   • A/S "SWEDBANK" 
   • A/S "RIETUMU BANKA" 
   • A/S “Citadele banka”
   • A/S “Danske Bank” filiāle Latvijā

Ja pretendents vēlas iesniegt citas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojumu, lūdzam par to savlaicīgi painformēt Dienestu.

Lauku atbalsta dienests nodrošina vājpiena pulvera piegādi uz paliktņiem līdz intervences noliktavas kravas telpai vai iekraušanu ar elektrisko iekrāvēju kravas automobilī. Vājpiena pulveris ir iepakots 25 kg maisos, kas atbilst standartam EN 770, un novietots uz koka paletēm pa 40 maisiem.

Pieteikumus konkursam var iesniegt tikai tie pretendenti, kas ir piereģistrējušies Lauku atbalsta dienesta Klientu reģistrā. 

Lēmumi par intervences krājumu pārdošanas konkursiem:

 1.  KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/2264 (2016. gada 15. decembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu pirmajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 2. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/8 (2017. gada 5. janvāris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu otrajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 
 3. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/96 (2017. gada 19. janvāris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu otrajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 4. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/231 (2017. gada 9. februāris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu ceturtajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 
 5. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/318 (2017. gada 23. februāris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu piektajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 6. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/425 (2017. gada 9. marts) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu sestajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 7. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/550 (2017. gada 23. marts) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu septītajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 8. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/714 (2017. gada 20. aprīlis) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu astotajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 
 9. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/858 (2017. gada 18. maijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu devītajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 10. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1116 (2017. gada 22. jūnijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu desmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 11. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1355 (2017. gada 20. jūlijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu vienpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 
 12. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1596 (2017. gada 21. septembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 13. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1919 (2017. gada 19. oktobris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu trīspadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 14. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2186 (2017. gada 23. novembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu četrpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 
 15. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2332 (2017. gada 14. decembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu piecpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 
 16. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/80 (2018. gada 18. janvāris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu sešpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 17. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/269 (2018. gada 22. februāris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu septiņpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 18. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/483 (2018. gada 22. marts) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu astoņpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 19. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/610 (2018. gada 19. aprīlis) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu deviņpadsmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 20. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/734 (2018. gada 17. maijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmitajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 21. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/892 (2018. gada 21. jūnijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmit pirmajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 22. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1026 (2018. gada 19. jūlijs) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmit otrajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 23. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1210 (2018. gada 30. augusts) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmit trešajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 24. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1267 (2018. gada 20. septembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmit ceturtajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 25. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1484 (2018. gada 4. oktobris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmit piektajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 26. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1571 (2018. gada 18. oktobris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmit sestajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 27. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1686 (2018. gada 8. novembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmit septītajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 28. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1837 (2018. gada 22. novembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmit astotajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080
 29. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1982 (2018. gada 13. decembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu divdesmit devītajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080