Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Citi pakalpojumi
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Enerģijas ražošana
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) eParaksts Klātiene

Subsidētās elektroenerģijas nodokļa (SEN) likmes 5% apmērā piemērošanai var pieteikties subsidētās elektroenerģijas ražotāji, kas atbilst Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 5.panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētajām prasībām.

Lai saņemtu SEN nodokļa atlaidi elektroenerģijas ražotājiem ir jāaizpilda un jāiesniedz LAD sākotnējais iesniegums, pierādot elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas procesa atbilstību SEN likmes piemērošanai.

Tā kā nodokļa taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis, 2013.gada 17.decembra MK noteikumi Nr.1521 „Noteikumi par subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanu” paredz, ka nodokļa maksātājam piecu dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām būs jāiesniedz LAD informācija, lai dienests varētu izvērtēt nodokļa maksātāja taksācijas periodā izpildīto prasību un veikto darbību atbilstību SEN likmes piemērošanai. 

LAD ne retāk kā vienu reizi mēnesī apsekos vismaz 1% nodokļa maksātāju, kam tiks piemērots atvieglotais SEN nodoklis.

Uzmanību!

Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma pārejas noteikumu 1.punktā teikts:

  • Subsidētās elektroenerģijas nodokli piemēro apliekamajiem ienākumiem, kas gūti no 2014.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim, līdz ar to periods par kuru tiek piemērots subsidētās elektroenerģijas nodoklis un tā samazinātās likmes ir beidzies.