Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Tirgus pasākumi
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Piensaimniecība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona
Iesniegšanas veids
eParaksts Klātiene Pasts
 • Pieteikšanās
  • 01.02.2023.-30.09.2023.

Intervences mērķis ir atbalstīt piena produktu tirgus cenas, nosakot tiem garantēto cenu, ja tie atbilst noteiktajām kvalitātes prasībām. Latvijā piena produktu intervences iepirkums attiecas uz:

 • sviestu, kurš ražots tieši un tikai no pasterizēta krējuma, kas iegūts tieši un tikai no govs piena, apstiprinātā uzņēmumā Eiropas Savienībā un kurā piena tauku minimālais saturs ir 82% no svara un maksimālais ūdens saturs ir 16% no svara;
 • visaugstākās kvalitātes vājpiena pulveri, kurš ražots no govs piena ar izsmidzināšanas metodi apstiprinātā uzņēmumā Eiropas Savienībā un kura minimālais olbaltumvielu saturs beztauku sausnā ir 34,0% no svara.

Iepirkšanai piedāvātie minimālie daudzumi ir:

 • sviestam – 30 tonnas;
 • vājpiena pulverim – 30 tonnas.

Intervences cena ir:

 •  EUR 221,75 par 100 kg sviesta,
 •  EUR 169,80 par 100 kg vājpiena pulvera.

Izmaksājamā cena tiek palielināta par atbilstošu PVN summu. 

Svarīgi!

Ar 2023.gada 1.februāri ir atvērta vājpiena pulvera un sviesta iepirkšana intervencē.

Pretendents nodrošina, ka pieteikuma nodrošinājums (50 EUR/t) ir saņemts Lauku atbalsta dienestā kopā ar pieteikumu. Nodrošinājumu var iesniegt:

 • pārskaitot to uz Lauku atbalsta dienesta kontu:

Saņēmējs: Lauku atbalsta dienests

Reģ. Nr. LV 90000794228

Konta Nr. LV13TREL8160100000000

Saņēmēja banka: Valsts kase

Kods TRELLV22

Norādīt ieņēmumu mērķa kodu: EKK F22010010 intervences pieteikumam

 •  iesniedzot rakstisku garantiju:

Banku un apdrošināšanas sabiedrību saraksts, kuras ir apstiprinātas Lauku atbalsta dienestā galvojumu sniegšanai:

- A/S "SEB banka" 

- A/S "SWEDBANK" 

- A/S "RIETUMU BANKA" 

- A/S “Citadele banka”

Ja pretendents vēlas iesniegt citas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojumu, lūdzam par to savlaicīgi painformēt Dienestu.

 1. Lai varētu ražot sviestu / vājpiena pulveri intervencei, ražotājuzņēmumam ir jābūt apstiprinātam Lauku atbalsta dienestā vai citas ES dalībvalsts kompetentā iestādē.
 2. Vismaz divas darba dienas iepriekš ražotājuzņēmumam ir jāinformē Lauku atbalsta dienests par nodomu ražot sviestu vai vājpiena pulveri intervencei.
 3. Sviestam / vājpiena pulverim jābūt gatavotam 31 dienas laikā līdz dienai, kurā Lauku atbalsta dienests ir saņēmis pieteikumu pirkšanai intervencē.
 4. Kopā ar pieteikumu pretendents iemaksā (iesniedz) nodrošinājumu Lauku atbalsta dienestam: EUR 50,00 par tonnu sviesta / vājpiena pulvera.