Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Tirgus pasākumi
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Cūkkopība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Lauksaimniecības produktu privātās uzglabāšanas mehānisma mērķis ir atbalstīt ražotājus, finansējot šo produktu uzglabāšanu noteiktā periodā.

2022.gadā atbalstu piešķir par šādu produktu privātu uzglabāšanu:

 • svaiga vai atdzesēta cūkgaļa, kura ir ar pienācīgi labu tirdzniecības kvalitāti un tās izcelsmes vieta ir Eiropas Savienība un produkts atbilst prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 VI pielikuma III iedaļā un Īstenošanas regulā (ES) 2022/470.
Svarīgi!

Atbalsta likmes 2022.gadā ir:

Produktu kategorija 

Atbalsta apmērs par uzglabāšanas periodu (EUR par tonnu)

  60 dienas 90 dienas 120 dienas 150 dienas

1.kategorija

270

286

301

317

2.kategorija

326

341

357

372

3.kategorija

377

392

407

423

4.kategorija

282

297

313

327

5.kategorija

348

361

375

389

6.kategorija

279

293

306

320

7.kategorija

157

168

180

190

 1. Pieteikumu privātai uzglabāšanai var iesniegt jebkurš uzņēmums, kas ir reģistrēts kā PVN maksātājs Eiropas Savienībā. Pretendentam jābūt reģistrētam Lauku atbalsta dienesta Klientu reģistrā.
 2. Pieteikumu privātai uzglabāšanai iesniedz Lauku atbalsta dienestā izmantojot LAD E-pieteikšanās sistēmu. Pieteikumam pievieno Līguma ar noliktavas turētāju kopiju un noliktavas plānu par produkta izvietojumu noliktavā.
 3. Iesniegtos  pieteikumus pēc to iesniegšanas neatsauc un negroza.
 4. Pretendents, kas vēlas iesniegt pieteikumu cūkgaļas privātajai uzglabāšanai, nodrošina, ka pieteikuma nodrošinājums (20% no atbalsta summas) ir saņemts Lauku atbalsta dienestā kopā ar pieteikumu. Nodrošinājumu var iesniegt:
  • pārskaitot to uz Lauku atbalsta dienesta kontu:
   • Saņēmējs: Lauku atbalsta dienests
   • Reģ. Nr. LV 90000794228
   • Konta Nr. LV13TREL8160100000000
   • Saņēmēja banka: Valsts kase
   • Kods TRELLV22
   • Norādīt ieņēmumu mērķa kodu: EKK F22010010 privātās uzglabāšanas pieteikumam
  •  iesniedzot rakstisku garantiju:
   • Banku un apdrošināšanas sabiedrību saraksts, kuras ir apstiprinātas Lauku atbalsta dienestā galvojumu sniegšanai:
    • A/S "SEB banka" 
    • A/S "SWEDBANK" 
    • A/S "RIETUMU BANKA" 
    • A/S “Citadele banka”

Ja pretendents vēlas iesniegt citas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojumu, lūdzam par to savlaicīgi painformēt Dienestu.