Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Tirgus veicināšanas pasākumi
Atbalsta saņēmējs
Biedrība vai nodibinājums
Iesniegšanas veids
eParaksts Klātiene

Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu Nr. 702/2014. Atbalsta mērķis ir veicināt nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un bioloģiskās lauksaimniecības shēmas izmantošanu, kā arī attiecīgo  produktu atpazīstamību.

Atbalsts 60 000 euro apmērā (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) paredzēts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un  tās produktu atpazīstamības veicināšanai saistībā ar regulas Nr. 702/2014 24. panta 2. punktu.

Atbalstu piešķir biedrībai, kas

  • apvieno lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares asociācijas, kā arī vismaz 30 mazos un vidējos uzņēmumus pārtikas jomā,
  • nodrošina Latvijas pārtikas nozares ilgtermiņa attīstību un nozares interešu pārstāvību Zemkopības ministrijā saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu,
  • kā arī piešķir un popularizē prečzīmi "Kvalitatīvs produkts" (turpmāk – biedrība), lai segtu regulas Nr.702/2014 24. panta 4. punktā un 5. punkta "a" apakšpunktā minētās izmaksas.

Lai saņemtu atbalstu, biedrība līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu un detalizētu izdevumu tāmi.