Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Tirgus veicināšanas pasākumi
Atbalsta saņēmējs
Biedrība vai nodibinājums
Iesniegšanas veids
eParaksts Klātiene

Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu 2022/2472. Atbalsta mērķis ir veicināt nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību shēmas izmantošanu, kā arī attiecīgo produktu atpazīstamību.

 Atbalsts saskaņā ar regulas  2022/2472 24. panta 2., 3. un 6. punktu paredzēts:

  • 50 000 euro apmērā (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, kā arī attiecīgo produktu atpazīstamības veicināšanai;
  • 10 000 euro apmērā (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, kā arī attiecīgo produktu atpazīstamības veicināšanai;
  • 10 000 euro apmērā aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību shēmas, kā arī attiecīgo produktu atpazīstamības veicināšanai.

Lai saņemtu atbalstu, biedrība līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu un detalizētu izdevumu tāmi.