Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Visas nozares
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
  • Pieejamais finansējums
    • 320 000 EUR

Atbalsta mērķis ir pilnveidot digitālo platformu, lai informētu par lauksaimniecības produktu pieejamību.

Atbalstu piešķir atbilstoši regulas Nr.702/2014 24. panta 2. punkta "b" apakšpunktā un 5. punkta "a" apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām 100 procentu apmērā.

Atbalstu piešķir pretendentam, kas pilda valsts lauku un zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariāta funkcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, un visā Latvijas teritorijā sniedz konsultāciju pakalpojumus lauku attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē.

Lai saņemtu atbalstu pretendents Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) iesniedz:

  • iesniegumu,
  • un detalizētu izdevumu tāmi par plānotajām izmaksām.