Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Tirgus veicināšanas pasākumi
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Privātpersona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
  • Kārta atvērta
    • 01.09.2022.-01.10.2022.

Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu shēmas prasībām atbilst pārtikas produkts, kas reģistrēts Eiropas Savienības Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un cilmes vietas nosaukumiem.

Atbalstu piešķir par piedalīšanos aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu, garantētu tradicionālo īpatnību shēmā vienā atbalsta veidā laika posmā no iepriekšējā gada 1.septembra līdz kārtējā gada 31.augustam. Atbalsts paredzēts:

  • 430 euro apmērā - primāro produktu ražotājam, kas iesaistīts aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu shēmā un piegādā produktus apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;
  • 1140 euro apmērā - produkta ražotājam, kurš Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējis ražošanu mājas apstākļos produktam, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm;
  • 2135 euro apmērā - Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam vai atzītam uzņēmumam, kurš veic apstrādi vai pārstrādi produktam, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Ieņēmumiem laika posmā no iepriekšējā gada 1.septembra līdz kārtējā gada 31.augustam par pārdoto produkciju, īstenojot aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu, garantēto tradicionālo īpatnību shēmu, jāpārsniedz atbalsta summu.

Lai saņemtu atbalstu, pretendentam laikposmā no 1.septembra līdz 1.oktobrim Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz:

  • iesniegums;
  •  ieņēmumu apliecinošus dokumentu kopijas vai to kopsavilkums;

De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.