Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Cūkkopība
Atbalsta saņēmējs
Biedrība vai nodibinājums Juridiska persona Kooperatīvā sabiedrība Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Atbalsta mērķis ir cūkkopības nozarē attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes, krustojuma cūku produktivitātes novērtēšanu, ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testos iegūto datu apstrādei un uzglabāšanai.

Valsts atbalsts saskaņā ar 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībā”

Atbalsta maksājums

Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Atbalsta apmērs EUR/likme

Atbalsta pretendents

Par šķirnes jauncūku, kurai veikts produktivitātes tests šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, kā arī ģenētiskās vērtības tests

31.marts

17.10  (tai skaitā administratīvās izmaksas 1.28)

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par vaislas jdzīvnieka produktivitātes kontroli pārraudzības ganāmpulkā

31.marts

71.14 (tai skaitā administratīvās izmaksas 1.28)

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par augstvērtīga šķirnes kuiļa ikmēneša novērtēšanu

25.aprīlis

25.jūlijs

25.oktobris

1.februāris

64.03 (ceturksnī par kuili)

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija un komersants, kurš ir reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apriti

Par krustojuma cūkas produktivitātes novērtēšanu

25.aprīlis

25.jūlijs

25.oktobris

1.februāris

1.00 (par cūku)

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testā iegūto datu apstrādi un uzglabāšanu

25.aprīlis

25.jūlijs

25.oktobris

1.februāris

0.15 (par vienu testu)

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par ciltsgrāmatā uzņemamu vai novērtētu  dzīvnieku

25.aprīlis

25.jūlijs

25.oktobris

1.februāris

0.50 (par vienu cūku)

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Atbalsts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 166 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai”

Piešķirtais finansējums 2023.gadā - 8 228 405 EUR

Atbalsta maksājums

Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Atbalsta apmērs par dzīvnieku EUR/likme

Atbalsta pretendents

Par tādu vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmāti, kura atražo vaislas jauncūkas

  • maksājums par stāvokli uz 1.februāri

25.aprīlis

348.60  (tai skaitā administratīvās izmaksas 2.00 )

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par pārraudzības ganāmpulkā esošām Latvijas baltās šķirnes sivēnmātēm, kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai ir izsniegts atzinums par atbilstību Latvijas baltajai šķirnei.

  •  maksājums par stāvokli uz 1.februāri

25.aprīlis

348.60  (tai skaitā administratīvās izmaksas 2.00 )

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija

Par sivēnmāti, kura atražo vaislas jauncūkas

  • maksājums par stāvokli uz 1.jūliju

1.augusts

131.28  (tai skaitā administratīvās izmaksas 2.00 )

Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija