Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Augkopība
Atbalsta saņēmējs
Zinātniskā institūcija
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Atbalstu piešķir zinātniskam institūtam, kas uztur augu gēnu banku un augu ģenētisko resursu centrālo datubāzi, šādu pasākumu nodrošināšanai:

  1. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu gēnu bankas darbības un sēklu paraugu saglabāšanai;
  2. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu centrālās  datubāzes darbības nodrošināšanai;
  3. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai.

Lai saņemtu atbalstu, zinātniskais institūts līdz kārtējā gada 15.martam Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) iesniedz šādus Ģenētisko resursu padomes apstiprinātus dokumentus:

  1. iesniegumu, kurā precīzi norāda veicamos pasākumus;
  2. detalizētu izdevumu tāmi, kurā norāda pasākumu izmaksas. 

Pasākumu īstenošanu uzrauga Ģenētisko resursu padome.