Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Augkopība
Atbalsta saņēmējs
Valsts iestāde
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Atbalsta mērķis ir nodrošināt informāciju par slāpekļa daudzumu augsnē īpaši jutīgajās teritorijās un sniegt lauksaimniekiem ieteikumus slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai, kā arī uzsākt oglekļa monitoringu augšņu agroķīmiskās izpētes reprezentatīvās kopas daļā, lai iegūtu informāciju par oglekļa saturu un tā krājumiem dažādās augsnēs, ņemot vērā to tipu, granulometrisko sastāvu un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas veidu (aramzeme, zālāji, augļu dārzi).

Atbalstu piešķir Valsts augu aizsardzības dienestam:

 1. Augsnes minerālā slāpekļa monitoringa pasākumu īstenošanai:
  • augsnes paraugu ņemšanai trijos dziļumos dažādās Latvijas vietās atšķirīgos augšņu apstākļos pavasarī un rudenī;
  • augsnes minerālā slāpekļa datubāzes uzturēšanai;
  • ieteikumu izstrādei slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai.
 2. Oglekļa monitoringa pasākumiem augšņu agroķīmiskās izpētes reprezentatīvās kopas daļā:
  • augsnes paraugu ņemšanai augšņu agroķīmiskās izpētes reprezentatīvās kopas daļā;
  • oglekļa satura noteikšanas analīzēm;
  • oglekļa datubāzes izveidošanai un uzturēšanai.

Lai saņemtu minēto atbalstu, Valsts augu aizsardzības dienests līdz kārtējā gada 15.martam iesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) iesniegumu un pievieno plānoto izdevumu tāmi.