Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Mežsaimniecība
Atbalsta saņēmējs
Valsts iestāde
Iesniegšanas veids
eParaksts
  • Pieejamais finansējums
    • 932 335 EUR

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, attīstot un pilnveidojot profilaktiskos pasākumus.

Pasākuma darbības:

  • ugunsnovērošanas torņu būvniecībai, pārbūvei un atjaunošanai
  • meža ugunsdrošības sakaru aprīkojuma izveidošanai un pilnveidošanai
  • novērošanas iekārtu tīkla izveidošanai un pilnveidošanai
  • kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma izveidošanai un pilnveidošanai.

Atbalsta veids: investīciju atbalsts, kas saistīts ar monitoringa ierīkošanu un uzlabošanu.

Atbalsta pretendents:
Tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona, kuras funkcijās ietilpst meža ugunsdrošības uzraudzība vai meža kaitēkļu un slimību monitorings.

Atbalsta apmērs:
100% no attiecināmo izmaksu summas.

Aktivitātes īstenošanas vieta:
Latvijas lauku teritorija.

Projektu
iesniegšanas kārta
Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais
finansējums, EUR
1.kārta 05.09.2016.-04.10.2016. Paziņojums 3 020 000
2.kārta 25.09.2018.-24.10.2018. Paziņojums 1 500 000
3.kārta 01.10.2019.-01.11.2019. Paziņojums 100 000
4.kārta 22.03.2021.-22.04.2021. Paziņojums 696 237.16
5.kārta 25.04.2022.-25.05.2022. Paziņojums 932 335