Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zvejniecība
Atbalsta saņēmējs
Valsts iestāde
Iesniegšanas veids
eParaksts
  • Pieejamais finansējums
    • 3 333 334 EUR
  • Atbalstāmās aktivitātes
    • Iekārtu iegāde
    • Praktiskas mācības
    • Pētījumi

Pasākuma mērķis ir uzlabot zināšanas par jūras vides stāvokli, kas nepieciešamas saistībā ar pasākumu programmu laba jūras vides stāvokļa panākšanai un saglabāšanai.

Atbalsta pretendents ir valsts pārvaldes iestāde, kas atbilstoši jūras vides aizsardzību un pārvaldību regulējošajiem normatīvajiem aktiem izstrādā pasākumu programmu.

Svarīgi!

Projektu iesniegumu iesniedz ievērojot Elektronisko dokumentu likumu. 

Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
1.kārta 01.04.2016.-30.09.2016. Paziņojums

3 333 334

2.kārta 15.12.2016.-15.03.2017. Paziņojums

3 333 334

3.kārta 27.04.2017.-30.06.2017. Paziņojums

3 333 334