Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zivju pārstrāde Zvejniecība Akvakultūra
Atbalsta saņēmējs
Individuālais komersants Juridiska persona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Kārta atvērta
  • 14.12.2023.-29.12.2023.
 • Pieejamais finansējums
  • 2 142 892 EUR 

Pasākuma mērķis ir sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu, kā arī papildu izmaksu daļēju kompensēšanu.

   18. kārtas ietvaros kompensējamās pozīcijas ir:

   1. 2023. gada 1. ceturksnī iegādātā un patērētā dīzeļdegviela, metāla iepakojums, kartons, gatava zivju barība ar šādām sadārdzinājuma vidējām vērtībām:
    1. dīzeļdegvielai apkurei un zvejas kuģim - 548 EUR/t;
    2. metāla iepakojumam - 1434 EUR/t;
    3. kartonam - 1306 EUR/t;
    4. gatavai zivju barībai - 550 EUR/t.
   2. 2023. gada 2. ceturksnī iegādātais un patērētais metāla iepakojums, kartons un gatava zivju barība ar šādām sadārdzinājuma vidējām vērtībām:
    1. metāla iepakojumam - 1366 EUR/t;
    2. kartonam - 188 EUR/t;
    3. gatavai zivju barībai - 216 EUR/t.
   3. 2023. gada 3. ceturksnī iegādātais un patērētais kartons un gatava zivju barība ar šādām sadārdzinājuma vidējām vērtībām:
    1. kartonam - 207 EUR/t;
    2. gatavai zivju barībai - 255 EUR/t.
   Svarīgi!

   Projektu iesniegumu iesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).


   Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

   Pretendents ir:

   • Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts akvakultūras nozares uzņēmums, kurā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vismaz vienu gadu ir audzēta akvakultūras produkcija pārdošanai;
   • Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums;

   Projekta iesnieguma B.2. tabulā "Atbalsta summas aprēķins" izmaksas pozīcijas patērētais apjoms jānorāda ar trīs zīmēm aiz komata (piem., 13 546 kg = 13,546 tonnas)

   Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija
   16.kārta 03.08.2023.- 01.09.2023. Paziņojums 425 714
   17.kārta 23.10.2023.- 21.11.2023.

   Paziņojums

   Precizējums paziņojumā

   2 367 788
   18.kārta 14.12.2023.- 29.12.2023. Paziņojums 2 142 892