Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Atbalsts ražotāju organizācijām Zivsaimniecība
Atbalsta saņēmējs
Biedrība vai nodibinājums Juridiska persona
  • Pieejamais finansējums
    • 38 780 EUR

Pasākumā atbalstu var saņemt atzītas ražotāju organizācijas par izdevumiem, kas radušies, izstrādājot ražošanas un tirdzniecības plānu un īstenojot tajā paredzētās darbības.

Svarīgi!

Projektu iesniegumi jāiesniedz pasts@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.


Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Atbalsta pretendents ir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem, darbības nosacījumiem un darbības kontroli atzīta ražotāju organizācija.

Atbalsta pasākumā publisko finansējumu piešķir par Regulas Nr.1379/2013 28.pantā minētā ražošanas un tirdzniecības plāna izstrādes un īstenošanas izdevumiem pēc tam, kad ir apstiprināts gada ziņojums par ražošanas un tirdzniecības plāna īstenošanu.

a

Projektu iesniegšanas
kārta
Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais
finansējums, EUR
1.kārta 05.06.2015.- 04.07.2015. Paziņojums 300 000
 
2.kārta 01.05.2016.- 15.06.2016. Paziņojums 300 000
3.kārta 02.05.2017.- 15.06.2017 Paziņojums 300 000
4.kārta 07.05.2018.-15.06.2018. Paziņojums 300 000
5.kārta 06.05.2019.-14.06.2019. Paziņojums 300 000
6.kārta 05.05.2020.-12.06.2020. Paziņojums 300 000
7.kārta 02.04.2021.-28.05.2021. Paziņojums 38 780