Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Cūkkopība Putnkopība
Atbalsta saņēmējs
Individuālais komersants Juridiska persona Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
  • Pieejamais finansējums
    • 197 560 EUR

Uz atbalstu vienpadsmitajā kārtā var pretendēt tikai tirgum paredzētās primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji - mazie un vidējie uzņēmumi, kas vismaz vienu gadu realizē produkciju tirgū un reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā un kas audzē ne vairāk kā 80 000 mājputnus vai ne vairāk kā 2000 cūkas.

Kārtā iesniegto projektu īstenošans beigu termiņš ir viens gads no lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas.

Apakšpasākums "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju iespējamās sekas".

Atbalsta veids: investīciju pasākums.

Atbalsta mērķis ir sniegt atbalstu dzīvnieku sevišķi bīstamo infekcijas slimību izplatības (epizootijas) riska mazināšanai, paredzot profilaktisko pasākumu ieviešanu.

Svarīgi!

Projektu iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Pasākumā priekšapmaksa netiek paredzēta. Atbalstu izmaksās, pamatojoties uz faktiskajām attiecināmajām izmaksām atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam.

Pretendents

Fiziska persona, juridiska persona vai lauksaimnieku grupa (vismaz divu saimniecību apvienība, ja tās atrodas ne vairāk kā 10 kilometru rādiusā viena no otras un īsteno biodrošības pasākumu ieviešanas plānu), kura:

1) nodarbojas ar primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanu tirgum un vismaz gadu realizē produkciju tirgū (projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī);

2) ir sagatavojusi biodrošības pasākumu ieviešanas plānu, lai nodrošinātu normatīvajos aktos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietās noteikto prasību izpildi un saskaņojusi to ar Pārtikas un veterināro dienestu.

Attiecināmās izmaksas

Žogu un dezinfekcijas barjeru iegādes izmaksas, žogu un dezinfekcijas barjeru uzstādīšanas vai ierīkošanas izmaksas, kā arī dezinfekcijas paklāju, pulverizatoru, dezinfekcijas aprīkojuma, aizsargapģērba (izņemot vienreizlietojamo apģērbu), dzīvnieku līķu uzglabāšanai un sanitārās caurlaides ierīkošanai paredzēto slēgto konteineru iegādes izmaksas. 

Attiecināmajās izmaksās neiekļauj ar būvniecības darbiem saistītās izmaksas, izņemot žogu un dezinfekcijas barjeru uzstādīšanas vai ierīkošanas izmaksas. Attiecināmās izmaksas nosaka atbilstoši tirgus cenai, nepārsniedzot 10 procentus no vidējās tirgus cenas.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
1.kārta 06.09.2015.-01.12.2015. Paziņojums 2 500 000
2.kārta 22.02.2016.-22.03.2016. Paziņojums 500 000
3.kārta 30.09.2016.-30.12.2016. Paziņojums 500 000
4.kārta 27.02.2017.-27.03.2017. Paziņojums 500 000
5.kārta 01.03.2017.-31.03.2017. Paziņojums 900 000
6.kārta 08.05.2017.-05.06.2017. Paziņojums 1 200 000
7.kārta 11.06.2018.-11.07.2018. Paziņojums 500 000
8.kārta 23.04.2019.-23.05.2019. Paziņojums 1 127 467
9.kārta 20.04.2020.-20.05.2020. Paziņojums 449 000
10.kārta 01.04.2021.-30.04.2021. Paziņojums 369 097
11.kārta 17.02.2022.-17.03.2022. Paziņojums 197 560