Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zivju pārstrāde Zvejniecība
Atbalsta saņēmējs
Valsts iestāde
Iesniegšanas veids
eParaksts
  • Pieejamais finansējums
    • 1 569 875 EUR

Pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu zvejas kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas īstenošanai saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 76. panta 1. punktu. 

Atbalsta pretendents ir:

  • valsts pārvaldes iestāde, kas zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic zvejas pārbaudi Latvijas Republikas ūdeņos (arī privātajos ūdeņos), kā arī kontrolē zivju izkraušanu, pārbauda tirdzniecības un transporta objektus, jebkuras noliktavas un ražošanas telpas;
  • valsts informācijas sistēmas "Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" turētāja – Zemkopības ministrija.
Svarīgi!

Projektu iesniegumi jāiesniedz pasts@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
 1.kārta  26.06.2015.-27.07.2015. Paziņojums

415 000

2.kārta 10.10.2015.-10.11.2015. Paziņojums

230 000

3.kārta 09.05.2016.-15.06.2016. Paziņojums

700 000

4.kārta 29.09.2016.-30.06.2017. Paziņojums

1 000 000

5.kārta 21.08.2017.-15.12.2017. Paziņojums

1 000 000

6.kārta 19.02.2018.-29.06.2018. Paziņojums

1 000 000

7.kārta 20.08.2018.-14.12.2018. Paziņojums

2 000 000

8.kārta 04.02.2019.-28.06.2019. Paziņojums

2 000 000

9.kārta 20.08.2019.-20.12.2019. Paziņojums

2 000 000

10.kārta 05.03.2020.-30.06.2020. Paziņojums

2 000 000

11.kārta 28.08.2020.-30.11.2020. Paziņojums

3 656 598

12.kārta 29.01.2021.-28.05.2021. Paziņojums

2 055 401

13.kārta 05.08.2021.-06.09.2021. Paziņojums

1 993 270

14.kārta 22.10.2021.-17.12.2021. Paziņojums

1 557 682

15.kārta 16.03.2022.-10.05.2022. Paziņojums

1 569 875