Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Akvakultūra
Atbalsta saņēmējs
Individuālais komersants Juridiska persona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) eParaksts Klātiene
 • Pieejamais finansējums
  • 1 912 178 EUR

Atbalsta pretendents

 • ir komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība:
  1. kurā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vismaz vienu gadu ir audzēta akvakultūras produkcija pārdošanai;
  2. kurā pēdējā gada laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir pilnībā īstenots projekts akvakultūras dzīvnieku audzēšanas uzsākšanai ar investīcijām akvakultūras dzīvnieku audzēšanas vai inkubācijas būvēs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā" un izaudzētā produkcija tikusi pārdota mazāk nekā vienu gadu.

Atbalstu aprēķina

 • komersantam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, kurā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vismaz vienu gadu ir audzēta akvakultūras produkcija pārdošanai - 10 procentu apmērā, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes rīcībā esošo informāciju par pretendenta ieņēmumiem 2019. gadā no akvakultūras darbības un produkcijas pārdošanas;
 • komersantam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, kurai pēdējā gada laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir pilnībā īstenots projekts akvakultūras dzīvnieku audzēšanas uzsākšanai ar investīcijām akvakultūras dzīvnieku audzēšanas vai inkubācijas būvēs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā" un izaudzētā produkcija tikusi pārdota mazāk nekā vienu gadu - 10 procentu apmērā no minētajā īstenotajā projektā norādītā neto apgrozījuma no darbības akvakultūrā 2020. gadā.

Atbalstu nepiešķirs atbalsta pretendentam

 • ja tam  ir aktuāli nodokļu parādi vairāk par 1000 eiro,
 • tas nav iesniedzis Centrālajā statistikas pārvaldē pārskatu par darbību akvakultūras jomā par 2019. gadu,
 • ja atbalsts ir jau saņemts šī pasākuma ietvaros.
Svarīgi!

Projektu iesniegumu iesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu. 

Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
1.kārta 01.07.2020.-31.07.2020.  Paziņojums 2 000 000 
2.kārta 31.08.2020.-30.11.2020. Paziņojums 1 912 178