Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
LEADER
Atbalsta saņēmējs
Vietējā rīcības grupa
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Kārta atvērta
  • 15.07.2023.-15.08.2023.
 • Pieejamais finansējums
  • 41 251,43 EUR

Apakšpasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

 • starpteritoriālā sadarbība starp vietējām rīcības grupām nacionālajā līmenī.

Mērķis ir atbalstīt sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, lai sekmētu kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu uz vajadzībām balstītu risinājumu īstenošanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu, tā sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas, un veicināt sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Atbalsta pretendents - vietējā rīcības grupa, kam piešķirts atbalsts sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz EUR 50 000.

Sadarbības projektu iesniegumus ir jāīsteno līdz 2025. gada 1. augustam.

Atbalsta intensitāte - 100%

Svarīgi!

8. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana (01.03.2023.-31.03.2023) ir noslēgusies. Ir iesniegti desmit projektu iesniegumi par publiskā finansējuma summu EUR 445 858,02. Kārtas kopējais publiskais finansējums EUR 375 496.

 

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

Sadarbības projektu iesniegums jāīsteno līdz 2025.gada 30.jūnijam.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektos

 • sadarbībā iesaistīti vismaz divi partneri;
 • ir noteiktas kopīgas darbības projekta iesniegumā;
 • ir noteikti katra projekta partnera pienākumi;
 • sadarbības projekts sekmē Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam mērķu sasniegšanu.

Projektu iesniegšanas kārta

     Kārtas periods                    Dokuments           

Pieejamais publiskais finansējums, EUR

9.kārta 15.07.2023.-15.08.2023. Paziņojums 41 251,43
8.kārta 01.03.2023.-31.03.2023. Paziņojums 288 806
7.kārta 01.02.2019.-30.06.2019. Paziņojums 1 000 000
6.kārta 17.09.2018.-16.10.2018. Paziņojums 800 000
5.kārta 04.06.2018.-03.07.2018. Paziņojums 800 000
4.kārta 16.04.2018.-15.05.2018. Paziņojums 800 000
3.kārta 19.02.2018.-20.03.2018. Paziņojums 800 000
2.kārta 02.10.2017.-01.11.2017. Paziņojums 800 000
1.kārta 26.06.2017.-27.07.2017. Paziņojums 800 000