Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Prasmju apguve
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona
Iesniegšanas veids
Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS)

Apakšpasākuma mērķis ir nodrošināt saimniecību un mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida dažādošanu, dalību īsās piegādes ķēdēs, jaunu darījumdarbību iespēju un jaunu tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu, meža noturības uzlabošanu un citiem lauksaimniecības vai mežsaimniecības jautājumiem.

Atbalsta intensitāte ir atkarīga no apmeklējuma vietas:

 • Latvijas teritorijā – 80%
 • citās Eiropas valstīs – 70%

Apakšpasākumā tiek atbalstīti saimniecību un mežu apmeklējumi, kas ir organizēti grupās un nav ilgāki par sešām dienām.

Atbalsta pretendents ir juridiska persona, kas reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā ar vismaz vienu licencētu izglītības programmu lauksaimniecības vai mežsaimniecības jomā un kuras piedāvājumā ietvertās darbības tiek īstenotas vismaz trešdaļā Latvijas teritorijas, kas aptver vismaz 3 LAD RLP klientu apkalpošanas teritoriju.

Prasības atbalsta pretendentam:

 • personāls ar vismaz trīs gadus ilgu pieredzi izglītojošu pieredzes apmaiņas braucienu organizēšanā pieaugušajiem lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē;
 • personāls ar vismaz divus gadus ilgu pieredzi pieaugušo tālākizglītības organizēšanā lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē;
 • apmeklētāju grupas vadītājs ar vismaz trīs gadus ilgu pieredzi zināšanu pārneses un informācijas pasākumu īstenošanā lauksaimniecības vai mežsaimniecības jomā;
 • vismaz reizi gadā apmācīts iesaistītais personāls;
 • nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums.
   

 Atbalsta intensitāte ir atkarīga no saimniecības vai meža apmeklējuma vietas:

 • Latvijas teritorijā – 80%
 • citās Eiropas valstīs – 70%


Attiecināmās izmaksas:
transporta izmaksas, uzturēšanās izmaksas, apmeklētāju grupas vadītāja izmaksas, informatīvo un mācību materiālu sagatavošanas izmaksas, tulkošanas izmaksas, organizatoriskās izmaksas un vispārējās izmaksas.

Gala labuma guvēji:

 • lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē iesaistītas personas;
 • lauksaimniecības un meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji, kuri piedalās saimniecību un mežu apmeklējumā.

Atbalsta pretendents izvēlēts publiskā iepirkuma procedūras kārtībā.

Kārta Pieteikuma 
termiņš
Iepirkuma numurs / 
ZM paziņojums
Līgumcena,
EUR
Līguma
izpildes laiks
1.kārta 05.06.2018.- 28.06.2018 ZM/2018/14_ELFLA 2 000 000 24 mēneši
2.kārta 28.06.2023. - 15.08.2023.

ZM/2023/10_ELFLA  (pārtraukts)

1 253 790 līdz 30.09.2025.
3.kārta 25.10.2023. - 27.11.2023. ZM/2023/20_ELFLA 1 253 790 līdz 30.09.2025.