Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zivju pārstrāde Zvejniecība
Atbalsta saņēmējs
Biedrība vai nodibinājums
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) eParaksts Klātiene
  • Pieejamais finansējums
    • 8 000 000 EUR

Pasākuma mērķis ir palielināt zvejas produktu pievienoto vērtību, atbalstot ieguldījumus, kuru ieviešanas rezultāts ir pieejams plašākam zivsaimniecības nozares pārstāvju lokam nekā to pasākumu rezultāts, kurus parasti savās interesēs īsteno komersanti.

Saldētu zvejas produktu uzglabāšanas (ne augstākā temperatūrā par –18 ºC) kameru būvniecības, ierīkošanas, novietošanas, pārbūves un atjaunošanas izmaksas īstenojamas Latvijas teritorijā, izņemot esošo zvejas ostu (ostu vai to daļu, ko izmanto zvejniecībai) teritoriju.

Pretendents ir biedrība, kura ir reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un kuras ne mazāk kā trīs biedru komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība, izņemot komerciālo zveju iekšējos ūdeņos.

Svarīgi!

Projektu iesniegumu iesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, LAD Centrālajā struktūrvienībā, vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu. 

Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
1.kārta 10.09.2015.-09.10.2015. Paziņojums 3 000 000
2.kārta 20.03.2017.-18.04.2017. Paziņojums 6 763 500
3.kārta 11.12.2017.-09.01.2018. Paziņojums 4 000 000
4.kārta 03.09.2018.-02.10.2018. Paziņojums 7 395 096
5.kārta 30.05.2019.-28.06.2019. Paziņojums 8 340 505
6.kārta 12.11.2019.-20.12.2019. Paziņojums 9 000 000
7.kārta 05.03.2020.-06.04.2020. Paziņojums 9 000 000
8.kārta 28.08.2020.-28.09.2020. Paziņojums 8 000 000